როგორ მოვძებნოთ ცნობარი

თქვენს გამოთვლილ განტოლებაში მითითებული ნომრის პოვნას შეუძლია შექმნას განსხვავება თქვენი შესავალი ტესტისა და კლასის ჩაბარებას და კურსის ხელახლა ჩატარებას შორის. მითითების ნომერი განისაზღვრება, როგორც უმოკლესი მანძილი ერთეულის 360 გრადუსიანი წრის გასწვრივ x ღერძსა და წრის კუთხის ტერმინალზე ან დამთავრებულ წერტილს შორის. მითითების ნომრის პოვნა მოითხოვს წრის კუთხეების და წრის რადიანების გაგებას pi- ს თვალსაზრისით.

გაეცანით წრის კუთხეებს. გაფორმებულ სიბრტყეზე, რომელსაც აქვს ოთხი კვადრატი, წრის კუთხეები იყოფა ციფრებად pi სიმბოლოებით. მაგალითად, 180 გრადუსი = პი, ხოლო 360 გრადუსი = 2 პი.

განვსაზღვროთ განტოლების წერტილი. ტერმინალური წერტილი არის თქვენი წრის კუთხის x და y კოორდინატები. მიიღეთ კუთხე და შეამოწმეთ წრის კუთხის ბორბალი, რომ გაერკვნენ, რა არის თქვენი ტერმინალის წერტილი.

გამოთვალეთ მითითების ნომერი. მინიშნება ნომერი ტოლია pi - ტერმინალური წერტილი. მაგალითად, თუ თქვენი ტერმინალის წერტილი = 5 pi / 6, თქვენი მითითების ნომერი = pi / 6. Pi ტოლი იქნება 6 pi / 6 და 6 - 5 = 1 ან 1 pi / 6. გაამარტივეთ 1 pi / 6 პი / 6-მდე.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer