როგორ გამოვთვალოთ სამკუთხედის მოცულობა

პირამიდის მოცულობის გაანგარიშება საკმაოდ მარტივია, იმ პირობით, რომ თქვენ გაეცნობით ზომებს. პირამიდის მოცულობის (V) ფორმულის გამოყენებით, ერთადერთი, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, გაარკვიოთ პირამიდის სიგანე, სიგრძე და სიმაღლე.

გაზომეთ ფუძის სიგანე და სიგრძე. მაგალითად, დარწმუნდით, რომ იყენებთ საერთო ზომის საზომ ერთეულს, სანტიმეტრს (სმ).

გავამრავლოთ სიგანე სიგრძეზე, გამოთვალოთ ბაზის ფართობი, რომელსაც ჩვენ "ბ" ვუწოდებთ. თუ, მაგალითად, სიგანე და სიგრძე არის 6 და 7 სმ, შესაბამისად, ფუძის ფართობი იქნება 42 სმ ^ 2.

გაზომეთ პირამიდის სიმაღლე (სთ). სიმაღლე არის პირამიდის მწვერვალს (წვერს) და ფუძეს შორის პერპენდიკულარული მანძილი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის ხაზი, რომელიც ქმნის სწორ კუთხეს ბაზასთან, ხოლო ზედა და ქვედა ნაწილების შეერთებისას.

გამოიყენეთ პითაგორას თეორემა, რომ გაარკვიოთ პირამიდის სიმაღლე, თუ არ გაქვთ უფლება გამოიყენოთ ხაზი, ვარჯიშის ფარგლებში. თეორემა აცხადებს, რომ ნებისმიერ სამკუთხედში, გვერდის კვადრატი, რომელიც მართი კუთხის საპირისპიროა, უდრის ორი დარჩენილი გვერდის კვადრატების ჯამს. მაგალითად, თუ მანძილი სიმაღლის ღერძსა და პირამიდის მხარეს შორის არის 3 სმ, ხოლო გვერდის სიგრძე 5 სმ, მაშინ სიმაღლე იქნება: 5 ^ 2 = 3 ^ 2 + h ^ 2 ან h ^ 2 = 25-9 = 16, შესაბამისად h = 4 სმ.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer