რა განსხვავებაა ISBN 13-სა და ISBN 10-ს შორის?

იდენტიფიკაციისთვის წიგნებს საერთაშორისო სტანდარტული წიგნის ნომერი ენიჭება. 2007 წლამდე ISBN– ს სიგრძე 10 სიმბოლო იყო. 13 სიმბოლოიანი ISBN მიღებულ იქნა ISBN– ის გლობალური ნომრების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად, აგრეთვე საერთაშორისო სტატიების ნუმერაციის ასოციაციის გლობალური ნუმერაციის სისტემის შესაბამისად.

ISBN-10

თითოეულ ISBN-10– ს აქვს ოთხი განყოფილება: ჯგუფის იდენტიფიკატორი, გამომცემლის იდენტიფიკატორი, სათაურის იდენტიფიკატორი და საკონტროლო ციფრი. ტიპიური 10-ციფრიანი მაგალითია: ISBN 0-545-01022-5. ჯგუფის იდენტიფიკატორი გამოიყენება ქვეყნის ან რეგიონის დასადგენად. ამ განყოფილებას შეიძლება ჰქონდეს ერთიდან ხუთი ციფრი. მაგალითს აქვს გლობალური იდენტიფიკატორი 0.

გამომცემლის იდენტიფიკატორი წარმოადგენს წიგნის გამომცემელს. ამ განყოფილებას შეიძლება ჰქონდეს შვიდი ციფრი. მაგალითში, გამომცემლის იდენტიფიკატორი არის 545.

სათაურის იდენტიფიკატორი წარმოადგენს წიგნის გამოცემას. ამ განყოფილებას შეიძლება ჰქონდეს ექვს ციფრამდე. ეს სექცია გამოიყენება ISBN- ის გასაუმჯობესებლად, რათა უზრუნველყოს, რომ იგი 10 სიმბოლოა. მაგალითად, სათაურის იდენტიფიკატორი არის 01022.

instagram story viewer

საკონტროლო ციფრი გამოითვლება ISBN– ში პირველი ცხრა ციფრის გამოყენებით და გამოიყენება ISBN– ის სიზუსტის შესამოწმებლად. მაგალითში, გამშვები ციფრია 5.

ISBN-13

თითოეულ ISBN-13– ს აქვს ხუთი განყოფილება: პრეფიქსი ელემენტი, რეგისტრაციის ჯგუფის ელემენტი, რეგისტრანტის ელემენტი, გამოცემის ელემენტი და საკონტროლო ციფრი. გარდა პრეფიქსი ელემენტისა და საკონტროლო ციფრისა, ISBN-10– ის მონაკვეთები შეესაბამება ISBN-13– ს.

ტიპიური 13-ციფრიანი მაგალითია: ISBN 978-0-545-01022-1. პრეფიქსის ელემენტის სიგრძეა სამნიშნა და ეს ხდის ISBN– ს პროდუქტის უნივერსალურ კოდს, რომელსაც ეწოდება EAN. მაგალითად, პრეფიქსი ელემენტია 978.

რეგისტრაციის ჯგუფის ელემენტი განსაზღვრავს წიგნს ქვეყანას ან რეგიონს. მაგალითად, რეგისტრაციის ჯგუფის ელემენტია 0.

რეგისტრატორის ელემენტი განსაზღვრავს გამომცემელს. მაგალითად, რეგისტრანტის ელემენტია 545.

გამოცემის ელემენტი განსაზღვრავს კონკრეტულ გამოცემას. მაგალითად, გამოცემის ელემენტია 01022.

საკონტროლო ციფრი გამოიყენება ISBN– ის სიზუსტის შესამოწმებლად და გამოითვლება ანალოგიურად, როგორც ISBN-10– ის საკონტროლო ციფრი. მაგალითად, საკონტროლო ციფრია 1.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer