როგორ დავყოთ წრე თანაბარ სეგმენტებში?

იქნება ეს გეომეტრიის კლასში თუ ხელსაქმის პროექტში, სიზუსტე მნიშვნელოვანია წრის გაყოფისას. აუცილებელია წრის ზუსტი ცენტრალური წერტილის იდენტიფიცირება, სანამ დაიწყებთ მის დაყოფას; ამ საკითხის ცოდნა ადვილია, თუ დაიწყებთ წრის ნულიდან კომპასს. წრის ნახევრად და შემდეგ მეოთხედებად დაყოფის შემდეგ, პროცესი შეიძლება განმეორდეს, რომ წრე გაგრძელდეს თანაბარ სეგმენტებად.

დახაზეთ წრე ფურცელზე კომპასის გამოყენებით. გაიყვანეთ კომპასის ფეხები, სანამ მათ შორის სივრცე არ გაზომავს თქვენი წრის სასურველი დიამეტრის ნახევარს. განათავსეთ კომპასის ნემსი ადგილზე, რომელიც იქნება წრის ცენტრალური წერტილი. ფეხი დაადეთ ფანქრით და გამოიყენეთ ცერი და საჩვენებელი თითი კომპას გარშემო დაატრიალეთ, რომ შექმნას სრული წრე, ნემსის ფეხი დაიჭირეთ ადგილზე.

დახაზეთ სწორი ხაზი წრის შუა და ორი მხრიდან მმართველის გამოყენებით. განათავსეთ მმართველი ისე, რომ ხაზი გაიაროს წრის ცენტრალურ წერტილში. წრის კიდეების გასწვრივ გააგრძელეთ ხაზი. ახლა წრეზე გამოჩნდება ორი თანაბარი სეგმენტი.

განათავსეთ კომპასის ნემსი "ბ" წერტილში. დახაზეთ ერთი რკალი, რომელიც გადის წრის ორ კიდეზე. კომპასის ზომის კორექტირების გარეშე, გაიმეორეთ ეს მოქმედება ნემსის განთავსებით "C" წერტილში. ეს წრეში შექმნის ორ რკალს, რომლებიც იკვეთება ორ წერტილზე.

instagram story viewer

მეორე სტრიქონის იკვეთება წერტილები "D" და "E." წრის თანაბარ სეგმენტებად დაყოფის გასაგრძელებლად მოათავსეთ კომპასის ნემსი ერთ-ერთ გარე კვეთს B, C, D ან E წერტილებს და ქმნის რკალს გარედან წრე გადაიტანეთ ეს რკალი წრის მომდევნო წერტილიდან დახაზულ სხვა რკალთან. წრის ცენტრალური წერტილიდან დახაზეთ სწორი ხაზი იქ, სადაც ორი რკალი იკვეთება. განაგრძეთ მანამ, სანამ მთელი წრე არ გაიყოფა იმავე გზით.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer