როგორ გამოვთვალოთ დისპერსია

დისპერსია არის სტატისტიკური გაანგარიშება, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ თქვათ, თუ რამდენად დაშორებულია თქვენი მონაცემები. დისპერსიის გამოსათვლელად მრავალი სხვადასხვა გზაა ხელმისაწვდომი, მაგრამ ორი საუკეთესოა დიაპაზონი და საშუალო გადახრა. დიაპაზონი არის სხვაობა თქვენი სტატისტიკის უმაღლეს და ყველაზე დაბალ მნიშვნელობას შორის. თქვენი საშუალო გადახრა უყურებს თქვენს საშუალო მნიშვნელობას და იმას, თუ როგორ განსხვავდება თითოეული მონაცემთა წერტილი საშუალო მნიშვნელობისგან.

დიაპაზონის გამოსათვლელად გამოყავით ყველაზე დაბალი მნიშვნელობა უმაღლესი მნიშვნელობიდან. მაგალითში, დიაპაზონი არის 10 მინუს 4, რაც უდრის 6-ს.

გამოთვალეთ თქვენი საშუალო თქვენი მონაცემების ყველა მნიშვნელობის დამატებით და გაყავით მონაცემთა მნიშვნელობების რაოდენობაზე. მაგალითად, ჩათვალეთ, რომ თქვენი მონაცემების მნიშვნელობებია 4, 8 და 10. შემდეგ, 4 პლუს 7 პლუს 10 უდრის 22-ს. დაბოლოს, 22-ზე გაყოფილი 3-ს უდრის საშუალოდ 7.33-ს.

გამოაკელი შენი მნიშვნელობები საშუალოდან. თუ რიცხვი არის უარყოფითი, მაშინ ჩამოაგდეს უარყოფითი ნიშანი. მაგალითში, 10-ს მინუს 7,33 უდრის 2,66-ს, 7-ს მინუს 7,33-ს უდრის -0,33-ს და 4-ს მინუს 7,33-ს უდრის -3,33-ს. ასე რომ, თქვენ გაქვთ 2.66, 0.33 და 3.33. ეს არის თქვენი განსხვავებები საშუალოდან.

instagram story viewer

დაამატეთ თქვენი განსხვავებები საშუალო მნიშვნელობიდან და დაყავით თქვენი მონაცემების მნიშვნელობებზე. მაგალითში, 2.66 პლუს 0.33 პლუს 3.33 უდრის 6.32. შემდეგ, 6.32 გაყოფილი 3-ზე ტოლია საშუალო გადახრა 2.106.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer