როგორ მოვძებნოთ ტრაპეციის სიმაღლე

იმის გამო, რომ ტრაპეციის სიმაღლე ჩვეულებრივ ფორმის პირას არ დგას, სტუდენტებს უჭირთ ზუსტი სიმაღლის პოვნა. გეომეტრიული განტოლების შესწავლით, რომელიც ტრაპეციის არეს უკავშირდება მის ფუძეებსა და სიმაღლეს, შეგიძლიათ ითამაშოთ ალგებრული შეცვლა, რომ პირდაპირ გაანგარიშოთ სიმაღლე.

შეადგინეთ განტოლება ტრაპეციის ფართობისთვის. დაწერეთ A = h (b1 + b2) / 2, სადაც A წარმოადგენს ტრაპეციის ზონას, b1 წარმოადგენს ფუძის ერთ-ერთ სიგრძეს, b2 წარმოადგენს სხვა ფუძის სიგრძეს და h წარმოადგენს სიმაღლეს.

განტოლების გადალაგება h- ს მისაღებად. განტოლების ორივე მხარე გავამრავლოთ 2-ზე, რომ მივიღოთ. 2A = h (b1 + b2). განტოლების ორივე მხარე გაყავით ბაზების ჯამზე და მიიღე 2A / (b1 + b2) = h. ეს განტოლება იძლევა h- ს წარმოდგენას ტრაპეციის სხვა მახასიათებლების თვალსაზრისით.

ტრაპეციის მნიშვნელობების ჩასმა სიმაღლის განტოლებაში. მაგალითად, თუ ფუძეებია 4 და 12, ხოლო ტრაპეციის ფართობი 128 არის, ჩადეთ ისინი განტოლებაში, რომ გამოავლინოთ h = 2 * 128 / (4 + 12). გამარტივება ერთ რიცხვზე იძლევა სიმაღლეს 16-ს.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer