როგორ გამოვთვალოთ კაბელის სიგრძე დრამზე

დრამზე კაბელის სიგრძის გაანგარიშებისას, არსებობს სპეციალური ფორმულა, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული. ფორმულა შედარებით მარტივია, მაგრამ მას ზუსტად უნდა მივყვეთ, რომ სწორი პასუხი მივიღოთ. გაზომვები და ფორმულა უნდა იყოს ზუსტი.

ჩამოწერეთ მავთულის სიგრძე; გაზომეთ მავთულის სიგრძე ფეხებში, ხოლო დარჩენილი ზომები გააკეთეთ ინჩებში. გაზომეთ ხრახნის სიგანე და ჩაინიშნეთ იგი ფურცელზე. გააკეთეთ ეს ყველა გაზომვისთვის. გაითვალისწინეთ გაზომვები, აღნიშნეთ კონკრეტულად რისთვის არის განკუთვნილი თითოეული გაზომვა.

გაზომეთ ბირთვის დიამეტრი. გაზომეთ სრული ხრახნის დიამეტრი. გაზომეთ მავთულის დიამეტრი. მავთულის დიამეტრი დაამატეთ ბარაბნის დიამეტრს. გამრავლებული ეს ფიგურა მავთულის დიამეტრით. გავამრავლოთ ეს მაჩვენებელი დრამის სიგანეზე.

გამრავლებული მიმდინარე ფიგურა მავთულის დიამეტრით; მაგალითად, თუ მავთულის დიამეტრი 1.5 ინჩია, ეს მაჩვენებელი გამრავლდება 1.5-ზე. საბოლოო ფიგურაში უნდა მიეთითოს მავთულის სიგრძე.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer