Jak převést gramy na moly

Mole - ve výpočtech zkráceně jako mol - je jednotka chemie používaná k reprezentaci malé hmotnosti jakéhokoli typu částice od atomu k molekule. Jeden mol jakékoli částice odpovídá její atomové hmotnosti, vyjádřené jako u nebo gramů na mol, jak je uvedeno v periodické tabulce.

Periodická tabulka je efektivní graf, který předává základní informace o 109 chemických prvcích. Každý prvek je seřazen podle zvyšujícího se atomového čísla, což se odráží v celé číselné číslici v levém horním rohu nebo uprostřed každé dlaždice. Pod tímto atomovým číslem je pro každý prvek symbol nebo zkratka písmene. Pod tímto symbolem je odpovídající atomová hmotnost, což je hodnota, kterou budete potřebovat k převodu gramů na moly.

Vzhledem k počáteční hodnotě 10,65 gramů síry, symbolizované jako S, si to můžete přečíst v periodické tabulce atomová hmotnost tohoto prvku je 32,065 u, nebo 32,065 gramů na mol, což je obecně zkráceno 32,065 g / mol. Počet gramů pak můžete převést na moly vynásobením původní hodnoty 10,65 gramu o 1 mol nad 32,065 g / mol, což povede k 0,332 mol síry.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer