Jak ovlivňuje hladina pH aktivitu enzymů?

Enzymy jsou sloučeniny na bázi bílkovin, které usnadňují specifické chemické reakce v živých organismech. Enzymy lze také použít v lékařských a průmyslových kontextech. Výroba chleba, výroba sýrů a vaření piva závisí na aktivitě na enzymech - a enzymy mohou být inhibovány, pokud je jejich prostředí příliš kyselé nebo příliš zásadité.

Prostředí pH má významný vliv na enzymy. Může ovlivnit intramolekulární síly a změnit tvar enzymu - potenciálně do bodu, kdy se stane neúčinným. S ohledem na tyto účinky mají typické enzymy rozmezí pH, ve kterém pracují optimálně. Například alfa amyláza, která se nachází v ústech, pracuje nejúčinněji v blízkosti neutrálního pH. Lipázy však fungují lépe při základních úrovních pH. Pufrovací systémy zabudované do většiny organismů zabraňují tomu, aby hladiny pH dosáhly bodu, kdy jsou esenciální enzymy neúčinné. Pokud se enzym stane neúčinným podle úrovně pH, může úprava pH způsobit opětnou účinnost enzymu.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer