Jak najít oblast trojúhelníku z jeho vrcholů

Na najděte oblast trojúhelníku kde znáte souřadnice x a y tří vrcholů, budete muset použít vzorec geometrie souřadnic: area = absolutní hodnota Ax (By - Cy) + Bx (Cy - Ay) + Cx (Ay - By) děleno 2. Axe a Ay jsou souřadnice xay pro vrchol A. Totéž platí pro notace x a y vrcholů B a C.

Vyplňte čísla pro každou odpovídající kombinaci písmen ve vzorci. Například pokud jsou souřadnice vrcholů trojúhelníku A: (13,14), B: (16, 30) a C: (50, 10), kde první číslo je souřadnice x a druhé je y, vyplňte vzorec takto: 13 (30-10) + 16 (10-14) + 50(14-30).

Odečtěte čísla v závorkách. V tomto příkladu odečtení 10 od 30 = 20, 14 od 10 = -4 a 30 od 14 = -16.

Vynásobte tento výsledek číslem nalevo od závorek. V tomto příkladu vynásobení 13 20 = 260, 16 x -4 = -64 a 50 x -16 = -800.

Odstraňte záporné znaménko (-) z čísla 302. Plocha trojúhelníku je 302, zjištěná ze tří vrcholů. Protože vzorec vyžaduje absolutní hodnotu, jednoduše odstraníte záporné znaménko.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer