Jak vypočítat vertikální nadsázku

Letecké pohledy do jeskyní nebo horských oblastí světa odhalují zázrak přírody. Topografický profil zemského terénu je posypán hromaděním a erozí půdy trvající mnoho desetiletí. Grafické zobrazení nejvýznamnějších variací lze zobrazit pomocí výškového nebo topografického profilu, a ty regiony, které mají jemnější rysy, lze zkoumat technikou zvanou vertikální přehánění.

Určete oblast, která má být zkoumána. Na fyzické nebo digitální mapě určete polohu studované oblasti, přičemž si všimněte počátečních a konečných bodů.

Získejte výškový profil pro tuto oblast. Topografické znázornění této oblasti vám poskytne mapovací nástroj, jako jsou Google Maps, MapQuest nebo Garmin. Vložte souřadnice.

Vypočítejte vertikální přehánění. Pomocí vzorce reálných jednotek horizontálního měřítka vyřešte vertikální přehánění. Například pro topografickou mapu 1: 500 000, pokud se 1 cm jednotek na ose x rovná 500 skutečných jednotek a vertikální hodnota je také 500, pak by neexistovalo žádné vertikální přehánění; pokud by však svislá hodnota byla 100, svislé zveličení by bylo 5, což znamená, že topografie je zveličena pětkrát, než je prezentace v původní nebo skutečné mapě.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer