Matematické projekty o aritmetické progresi

Matematické postupy jsou nedílnou součástí každého středoškolského algebrického kurikula, které je definováno jako řada čísel, která následují vzorec. Dva běžné typy matematických posloupností vyučovaných ve škole jsou geometrické posloupnosti a aritmetické posloupnosti. Do školních projektů lze začlenit různé vlastnosti aritmetických průběhů.

Aritmetický postup je libovolná řada čísel, ve kterých má každý člen konstantní rozdíl s předchozím členem. Například „1,2,3 ...“ je aritmetický postup, protože každý člen je o jeden větší než ten předchozí. Chcete-li to naučit studenty, nechte je vytvářet aritmetické postupnosti s běžným rozdílem. Další činností je nechat je identifikovat, které postupnosti jsou aritmetické, a najít společný rozdíl mezi pojmy.

Nejzákladnějším typem vzorce pro jakoukoli aritmetickou posloupnost je rekurzivní vzorec. V rekurzivním vzorci je první člen zadán jako nula (0). Vzorec je „a (n + 1) = a (n) + r,“ kde „r“ je běžný rozdíl mezi následujícími pojmy. Mezi základní projekty, které používají rekurzivní vzorec, patří konstrukce postupu ze vzorce a konstrukce vzorce z aritmetického postupu. Může se jednat o rozšíření projektu z předchozí části.

instagram story viewer

Explicitní vzorec pro aritmetický postup má tvar „a (n) = a (1) + n * r,“ ve kterém „a (n)“ je n-tý termín (definovaný jako jakýkoli člen v aritmetické posloupnosti) postupu, „a (1)“ je první člen a „r“ je společný rozdíl. Tento vzorec lze snadno změnit na rekurzivní formu a naopak. Vyzvěte studenty, aby procvičili konstrukci explicitního vzorce na rekurzivních vzorcích, které získali v projektu Sekce 2.

Chcete-li najít součet aritmetické posloupnosti od „a (1)“ do „a (n)“ se společným rozdílem „r“, vložte do vzorce následující: „n (n + 1) / 2 + r (n) (n-1) / 2 + (a (1) -1) * n. "Požádejte studenty, aby pomocí vzorce sečetli řadu po sobě jdoucích členů aritmetického postupu a zkontrolovali svou odpověď součtem získaným pouhým sčítáním podmínky. Nechte je, aby to zkompilovali s dalšími aktivitami v oddílech 1 až 3, aby vytvořili svůj vlastní projekt o aritmetických postupech.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer