Jak vypočítat objem trojúhelníku

Výpočet objemu pyramidy je poměrně jednoduchý, pokud znáte rozměry. Pomocí vzorce pro objem pyramidy (V) musíte zjistit pouze šířku, délku a výšku pyramidy.

Změřte šířku a délku základny. Ujistěte se, že používáte běžnou měrnou jednotku, například centimetry (cm).

Vynásobte šířku délkou, abyste vypočítali základní plochu, kterou budeme nazývat „B.“ Pokud je například šířka a délka 6, respektive 7 cm, pak bude základní plocha 42 cm ^ 2.

Změřte výšku pyramidy (h). Výška je kolmá vzdálenost mezi vrcholem pyramidy (špička) a základnou. Jinými slovy, je to čára, která tvoří pravý úhel se základnou, zatímco spojuje horní a dolní část.

Pomocí Pythagorovy věty zjistěte výšku pyramidy, pokud nemáte dovoleno používat pravítko, jako součást cvičení. Věta říká, že v libovolném trojúhelníku se čtverec strany naproti pravému úhlu rovná součtu čtverců dvou zbývajících stran. Například pokud je vzdálenost mezi výškovou osou a stranou pyramidy 3 cm a délka strany je 5 cm, pak bude výška: 5 ^ 2 = 3 ^ 2 + h ^ 2 nebo h ^ 2 = 25-9 = 16, tedy h = 4 cm.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer