Jak najít průměr a poloměr kruhu

Průměr kruhu je vzdálenost napříč kružnicí přímo jejím středem. Poloměr je polovina měřeného průměru. Poloměr měří vzdálenost od samého středu kruhu k libovolnému bodu v kruhu. Jedno z měření můžete vypočítat, pokud máte obvod kruhu. Obvod je celková vzdálenost kolem kruhu. Obvod kruhu se rovná průměru kruhu vynásobenému pí, což je 3,14159.

Vezměte obvod kruhu a rozdělte jej na Pi. Pokud je například obvod 12,56, vydělíte 12,56 číslem 3,14159 a získáte 4, což je průměr kruhu.

Zkontrolujte přesnost výpočtů. Projděte své výsledky zpět a ověřte svá zjištění. Použijte „D = R x 2“, kde „D“ se rovná průměru a „R“ se rovná poloměru, k vyřešení průměru pomocí čísel, která jste dostali dříve. Poté použijte k řešení obvodu „C = pi x D“, ve kterém se „C“ rovná obvodu. Pokud se vše zkontroluje, jsou vaše výpočty správné, ale pokud ne, je třeba od začátku hledat vzorce znovu a hledat svou chybu.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer