Jak vypočítat korelaci

Korelační koeficient neboli r vždy spadá mezi -1 a 1 a hodnotí lineární vztah mezi dvěma sadami datových bodů, jako jsou xay. Můžete vypočítat korelační koeficient vydělením součtu opraveného vzorku nebo S čtverců pro (x krát y) druhou odmocninou součtu opraveného součtu x2 krát y2. Ve tvaru rovnice to znamená: Sxy / [√ (Sxx * Syy)].

S odvozíte S tak, že vyděláte součet svých datových bodů, vydělíte je počtem celkových datových bodů a poté tuto hodnotu odečtete od součtu čtvercových datových bodů. Například vzhledem k sadě x datových bodů: 3, 5, 7 a 9 byste vypočítali hodnotu Sxx tak, že nejprve každý bod zarovnáte na druhou a potom tyto čtverce přidáte dohromady, což má za následek 164. Pak od této hodnoty odečtěte druhou mocninu těchto datových bodů dělenou počtem datových bodů, nebo (24 * 24) / 4, což se rovná 144. Výsledkem je Sxx = 20. Vzhledem k sadě datových bodů y: 2, 4, 6 a 10 byste postupovali stejným způsobem pro výpočet Syy = 156 - [(22 * 22) / 4], což se rovná 35, a Sxy = 158 - [(24 * 22) / 4], což se rovná 26.

instagram story viewer

Potom můžete připojit zavedené hodnoty pro Sxx, Syy a Sxy do rovnice Sxy / [√ (Sxx * Syy)]. Použitím výše uvedených hodnot bude výsledkem 26 / [√ (20 * 35)], což se rovná 0,983. Jelikož je tato hodnota velmi blízká 1, naznačuje to silný lineární vztah mezi těmito dvěma datovými sadami.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer