Vad är en centrifugalblåsare?

Många industriella processer kräver förflyttning av luft eller annan gas. När du behöver ett kontinuerligt flöde av luft eller gas kan centrifugalblåsare hjälpa till. De tillhör en klass av maskiner som kallas turbomaskiner.

Turbomaskiner överför energi mellan en roterande axel och en vätska. Vätskan kan vara en vätska, såsom vatten, eller en gas, såsom luft eller ånga. Turbiner överför energi från vätskan till axeln. Fläktar, fläktar och kompressorer överför energi från axeln till vätskan, som vanligtvis är luft.

Fläktar, fläktar och kompressorer klassificeras enligt ett mått som kallas tryckförhållandet - utloppstrycket dividerat med inloppstrycket. Fläktar har lägsta tryckförhållande, kompressorer högst och fläktar är i mitten. Fläktens flödeshastighet beror på systemets motstånd: Ju lägre motstånd, desto högre flödeshastighet och effektbehov. Fläktens effektivitet är högst vid något mellanflöde som ska motsvara det normala driftsflödet.

Blåsare flyttar material i form av fina partiklar genom kanaler och rör. De ger kylande luftflöde och avblåsningsluft. Avluft används för att torka eller rengöra delar innan de bearbetas. Fläktar ger också förbränningsluft. Fläktens sugsida kan ge ett vakuum för rengöring eller plockning av delar.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer