Vid vilken temperatur och tryck kan alla tre vattenfaserna existera samtidigt?

De tre grundläggande faserna av materia är fasta, flytande och gas. En fasförändring inträffar när ett ämne övergår från en fas till en annan. I vardagen orsakas fasförändringar - såsom flytande vatten som kokar in i ånga - genom att temperaturen ökar eller minskar, men trycket är lika kapabelt att framkalla en fasförändring. De kombinerade effekterna av temperatur och tryck leder till ett tillstånd där materiens tre faser kan samexistera.

Ett fasdiagram är ett värdefullt verktyg för att analysera påverkan av temperatur och tryck på fasförändringar. Med tryck på den vertikala axeln och temperaturen på den horisontella axeln använder ett fasdiagram böjda linjer för att avbilda temperatur- och tryckförhållandena som resulterar i fasförändringar. Ett fasdiagram har tre linjer som visar temperatur-tryckkombinationerna vilket resulterar i en övergång från fast till flytande, flytande till gas och fast till gas. Den punkt där dessa tre linjer skär varandra kallas trippelpunkten - vid denna exakta kombination av temperatur och tryck kan ett ämne anta vilken som helst av de tre faserna. Den tredubbla punkten för vatten är en temperatur på 0,01 grader Celsius (32,018 grader Fahrenheit) och ett tryck på 611,7 Pascal (0,006 atmosfärer). Med denna kombination av temperatur och tryck kan vatten finnas som flytande vatten, is eller ånga.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer