Hur fungerar en backventil?

En backventil är bland de enklaste ventilerna i den industriella världen. Finns i praktiskt taget alla system, tillåter dessa ventiler enkelriktad vätska genom ett rör eller en öppning. De kräver inga manuella justeringar eftersom de är flödeskänsliga. de öppnas som svar på en viss "uppströms" trycknivå och stänger under den, eller som svar på positivt "nedströms" tryck. Sumppumpar, ångledningar, bevattningssystem och insprutningsledningar har alla backventiler, och ventilerna mellan förmaken och hjärtkammarna är i huvudsak backventiler.

Vanliga backventiler inkluderar svängventilen, som fungerar ungefär som vilken grind som helst, och kulan backventil, i vilken flödet stannar som svar på ocklusionen av öppningen med en sfärisk komponent. När vätskeflödestrycket blir tillräckligt stort - och värdet på detta tryck varierar beroende på ventilens utformning, vilket i sin tur beror på systemets behov - en skiva i ventilhuset glider framåt, drar grinden eller kulan öppen och tillåter flöde genom öppning. Den inre tätningen av dessa ventiler är självreglerande, så små återflödesnivåer förekommer ofta.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer