Hur man konverterar volymen Co2-gas till flytande

Under normalt atmosfärstryck har koldioxid ingen flytande fas. När temperaturen sjunker under -78,5 ° C eller -109,3 ° F omvandlas gasen direkt till fast material genom avsättning. I den andra riktningen smälter fastämnet, även känt som torris, inte till en vätska utan sublimerar direkt till en gas. Flytande koldioxid existerar endast vid tryck över fem gånger normalt atmosfärstryck. Omvandling mellan gas och vätska beror därför helt på tryck. För denna beräkning, konvertera mellan gas vid en atmosfär av tryck runt vattenets fryspunkt och vätska vid rumstemperatur och 56 atmosfärer av tryck.

Bestäm massan av CO2-gas. Vid en atmosfär och 0 grader C, densiteten av CO2 gas är 1,977 gram per liter. Multiplicera volymen, i liter, med 1.977 för att få antalet gram CO2. Tänk som ett exempel på 1 000 liter CO2-gas. Under dessa förhållanden skulle den ha en massa på 1977 gram eller 1,977 kg.

Dela massan med densiteten av flytande CO2. Flytande CO2 vid rumstemperatur och 56 atmosfärer är 0,770 gram per milliliter. I exemplet skulle denna beräkning ge ett resultat av 2 567,5 milliliter.

instagram story viewer

Konvertera enheter så att de kan jämföras. Dela milliliter med 1000 för att få liter för en jämförelse med gasfasen. I exemplet är resultatet 2,5675 liter vätska från 1 000 liter gas.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer