Hur man gör Bohr-diagram

Ett Bohr-diagram är en förenklad visuell representation av en atom som utvecklades av den danska fysikern Niels Bohr 1913. Diagrammet visar atomen som en positivt laddad kärna omgiven av elektroner som färdas i cirkulära banor runt kärnan i diskreta energinivåer. Bohr-diagram används för att introducera studenter till kvantmekanik på grund av sin enkelhet och är ett bra sätt att visa studenter hur elektroner är organiserade i diskreta energinivåer.

Se periodiska systemet för elementen för den typ av atom du ska representera i ett Bohr-diagram. Skriv ner dess atomnummer och massnummer. Atomtalet är antalet protoner och massantalet är antalet protoner och neutroner. Antalet elektroner är lika med antalet protoner. Se vilken rad i det periodiska systemet ditt element är i. Element i första raden (väte och helium) har en energinivå, de i andra raden har två energinivåer och så vidare.

Rita en cirkel som representerar atomens kärna. Skriv symbolen för elementet, antalet protoner och antalet neutroner inuti denna cirkel. Rita en eller flera cirklar runt kärnan beroende på vilken rad i det periodiska systemet ditt element kommer från. Varje ring representerar en annan energinivå för elektronerna.

instagram story viewer

Rita elektroner som prickar på ringarna som representerar energinivåerna. Varje ring har ett maximalt antal elektroner som den kan hålla. Den första (inre) ringen kan bara rymma två elektroner, den andra nivån kan hålla åtta, den tredje kan rymma 18 och den fjärde rymmer 32. Detta diagram är nu ett Bohr-diagram.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer