Forskningsbaserade strategier för undervisning i multiplikationsfakta

Enligt "Mathematics Education Research Journal" är förmågan att behärska grundläggande matematiska beräkningar nyckeln till framgång med matematiska problem på högre nivå. Rote-memorering, även känd som borrning, var en gång en mycket använd instruktionsstrategi för undervisning i matematiska fakta. Enligt "New York Times Magazine" visar forskning att borrningar kan vara effektiva om de används kreativt eller tillsammans med andra strategier. Nya strategier har dykt upp för att hjälpa eleverna att behärska sina multiplikationsfakta.

Räkne-efter-metod

Räkningsmetoden kräver att eleven säger eller räknar en tidtabell högt för att komma fram till svaret på multiplikationsproblemet. Till exempel, om problemet är "3 x 4", säger eleven "3, 6, 9, 12" för att bestämma att 3 multiplicerat med 4 är lika med 12. De kan också säga "4, 8, 12" för att komma fram till samma svar. I huvudsak använder eleven sin förmåga att "räkna med" siffran för att lösa multiplikationsproblemet. Enligt "Mathematics Education Research Journal" har räkne-metoden visat sig öka multiplikationsfakta flytande bland elever i fjärde klass med inlärningssvårigheter.

instagram story viewer

Tidsfördröjningsmetod

Tidsfördröjningsmetoden kräver att läraren presenterar eleven med flash-kort som representerar multiplikationsekvationer. Om eleven tvekar att svara, eller är osäker, erbjuder läraren hjälp i tidsintervaller. Till exempel, efter att flashkortet presenterats kan läraren vänta två sekunder innan han ger eleven svara, öka sedan gradvis tiden hon väntar på att hjälpa, vilket ger eleven mer tid att svara på sin egen. Multiplikationsblixtskorten presenteras i slumpmässig ordning för att minska möjligheten att eleven kommer att memorera rätt svar. Målet är att studenten genom upprepning så småningom kommer att kunna svara omedelbart och exakt utan hjälp av läraren.

Strategiinstruktion

Strategiinstruktion gör det möjligt för läraren att hjälpa eleven att utveckla strategier för att lösa multiplikationsproblem. Strategier som att rita en bild eller använda ett manipulativt, till exempel marker, för att representera ett matematikproblem hjälper eleverna att visualisera matematikkonceptet och göra det mer påtagligt. För att till exempel lösa multiplikationsproblemet "3 x 4" kan eleven rita en uppsättning av tre cirklar fyra gånger och sedan räkna det totala antalet cirklar.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer