Hur man mäter hastigheten på en flod med hjälp av en flödesmätare

Strömningsflödesinformation är viktig för husägare, byggare och utvecklare och är viktig för att göra grundberäkningar i områden nära vattnet. studera den hydrologiska cykeln för att bestämma sambandet mellan regn, avrinning och grundvatten; och utvärdera effekterna av miljöflöden utanför anläggningen och på plats som härrör både naturligt och från konstgjorda källor. Strömningsflödesstudier hjälper också till "vattenbudgettering", där städerna är beroende av vattendrag av vattendrag för deras kommunala vattenförsörjning. Metoden som beskrivs här är baserad på USGS 6-10-metoden.

Välj den del av kanalen som ska mätas. Idealet är en stabil ström som inte signifikant förändrar kurs, djup eller flöde med mindre miljöförändringar. Flödet i kanalen bör gå parallellt med strömkanalens orientering och inte avbrytas av bakvattenflöden eller strukturer.

Utveckla ett tvärsnitt av strömmen. Mät flodens bredd och sträck tvärsnittet till en punkt på motsatt strand som är över översvämningsnivån, om det är praktiskt. Kontrollera djupet vid varje fot och registrera avläsningen.

instagram story viewer

Sträck ett tejp över strömmen från den nära stranden till det långa, så att en-fots intervall kan läsas snabbt. Korsa strömmen vid bandet och vid varje fotmarkering som börjar på den närmaste stranden, gör en djupmätning och registrera denna information, tillsammans med avståndet från närbanken.

Korsa strömmen igen, sänk flödesmätaren till "60 procent av djupet" som bestämts tidigare. Håll flödesmätaren i vattnet i 40 sekunder, ta sedan bort mätaren och registrera mätningen. Genomsnitt flödesdata som erhållits för att få ett genomsnittligt flöde.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer