Hur man läser en urtavla

Rattindikatorer är mätinstrument som består av en pekare på en ratt som rör sig baserat på vad ratten mäter. Dial-indikatorer mäter ofta i små steg, så det är viktigt att veta hur man läser dem korrekt. Detta beror på att i områden som maskindelar kan en felaktig mätning med en liten mängd vara katastrofal.

Rengör föremålet som mäts. Metoden varierar beroende på ratten, men det är vanligtvis en bra idé att använda rengöringsvätska.

Var försiktig under mätningen för att försäkra dig om att de känsliga delarna av apparaten inte vidrör något som de inte ska röra vid. Till exempel, när det gäller en rattindikator på en balans, vill du se till att balansen inte vilar på någonting, eftersom detta kan störa en korrekt avläsning.

Var uppmärksam på enhetens indikator. Till exempel, om indikatorn mäter bredd, kommer den ofta att finnas i en enhet som millimeter eller mm. Enheten bör listas på indikatorn.

Notera hur mycket varje rad på ratten är värd. Till exempel, på något som en urtavlaindikator, kommer de utskrivna siffrorna på urtavlan att variera från 0 till 100 i steg om 10. I det här fallet är varje rad på ratten värd en millimeter. För att göra det lättare att läsa kommer ratten ofta att ha en längre rad för 5-märket mellan varje tryckt nummer.

instagram story viewer

Börja med det första tryckta numret bakom pekaren och räkna sedan uppåt. Så, till exempel, om den första siffran bakom pekaren är 10, lägger du till raderna mellan det numret och var pekaren ska få din mätning. Så om det pekar på den fjärde raden efter siffran 10, skulle läsningen vara 14.

Uppskattning för avläsningar mellan rader. Om pekaren är mellan raderna på ratten måste du göra lite gissningar. Det bästa sättet att uppskatta är att mäta hur nära pekaren är till varje rad. Så, till exempel, om pekaren är knappt under punkten för att slå den fjärde raden mellan 0 och 10 på ratten, kan du uppskatta och skriva ner en mätning på 3,9.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer