Skillnaden mellan barometer, manometer och vindmätare

Barometrar, manometrar och vindmätare är alla vetenskapliga instrument. Forskare använder barometrar och manometrar för att mäta atmosfärstryck, medan vindmätare mäter vindhastighet.

En manometer är en rörliknande anordning som mäter atmosfäriskt mått. Det finns två typer: stängt rör och öppet rör, men båda mäter trycket genom att jämföra trycket som utövas av atmosfären i ena änden av röret med ett känt tryck i den andra. Manometerrör är vanligtvis fyllda med kvicksilver.

Barometrar mäter också atmosfärstryck. Kvicksilverbarometrar är en typ av sluten rörmanometer, medan aneroidbarometrar använder en liten fjäderbalans för att mäta. Tidigare var kvicksilverbarometrar vanliga i familjehem där människor använde dem för att förutsäga vädret baserat på lufttrycksavläsningen. Stigande lufttryck innebar att bra väder var på väg, medan fallande tryck kan ge regn.

Vindmätare är en helt annan typ av instrument som används för att mäta vindhastighet. Det finns flera olika typer, men den vanligaste - koppanemometern - gör mätningen genom att registrera hur många gånger vinden roterar en fläktformad enhet.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer