Vad är en differentiell manometer?

En differentialmanometer är en anordning som mäter skillnaden i tryck mellan två platser. Differentiella manometrar kan sträcka sig från enheter som är enkla att bygga hemma till komplex digital utrustning.

Standardmanometrar används för att mäta trycket i en behållare genom att jämföra det med normalt atmosfärstryck. Differentialmanometrar används också för att jämföra trycket i två olika behållare. De avslöjar både vilken behållare som har större tryck och hur stor skillnaden mellan de två är.

Differentiella manometrar har ett brett spektrum av användningsområden inom olika discipliner. Ett exempel är att de kan användas för att mäta en gasflödesdynamik genom att jämföra trycket vid olika punkter i röret.

Den enklaste differentiella manometern är ett U-format rör med båda ändarna i samma höjd. En vätska, vanligtvis vatten eller kvicksilver, vilar längst ner på röret.

Om ena änden av röret är på en plats med högre lufttryck, kommer trycket att trycka ner vätskan på den sidan av röret. Genom att mäta skillnaden mellan vätskans höjder är det möjligt att beräkna skillnaden i tryck.

instagram story viewer

För att beräkna skillnaden i tryck multiplicerar du höjdskillnaden med gasens densitet och accelerationen på grund av tyngdkraften. De slutliga enheterna ska vara i pascal.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer