Предности и недостаци табеле фреквенција

Табеле фреквенција могу бити корисне за опис броја појављивања одређене врсте података унутар скупа података. Табеле фреквенција, које се називају и расподелом фреквенција, један су од најосновнијих алата за приказ дескриптивне статистике. Табеле фреквенција се широко користе као брза референца за дистрибуцију података; лако их је протумачити и могу приказати велике скупове података на прилично концизан начин. Табеле учесталости могу помоћи у идентификовању очигледних трендова унутар скупа података и могу се користити за поређење података између скупова података истог типа. Табеле фреквенција, међутим, нису прикладне за сваку апликацију. Могу да прикрију екстремне вредности (веће од Кс или мање од И) и не подлежу анализи искривљености и куртозе података.

Брза визуелизација података

Табеле фреквенција могу брзо открити одступања, па чак и значајне трендове унутар скупа података, не више од површног прегледа. На пример, учитељица може приказати средњошколске оцене на табели учесталости како би на брзину погледала како њен разред опште иде. Број у колони учесталости представљао би број ученика који су добили ту оцену; за одељење од 25 ученика, дистрибуција учесталости примљених оцена може изгледати отприлике овако: Фреквенција оцена А... 7 Б... 13 Ц... 3 Д... 2

instagram story viewer

Визуелизација релативног обиља

Табеле учесталости могу помоћи истраживачима да испитају релативну количину појединих циљних података у свом узорку. Релативни обим представља колики део скупа података чине циљни подаци. Релативни број је често представљен као хистограм фреквенције, али се лако може приказати у табели фреквенција. Узмите у обзир исту дистрибуцију учесталости средњих оцена. Релативна бројност је само проценат ученика који су постигли одређену оцену и може бити корисна за концептуализацију података без претераног размишљања. На пример, са доданом колоном која приказује проценат појавности сваке оцене можете лако уверите се да је више од половине разреда добило оцену Б, без потребе да детаљно испитује податке.

Релативна изобиље фреквенције степена (% фреквенције) А... 7... 28% Б... 13... 52% Ц... 3... 12% Д... 2... 8%

Сложени скупови података могу бити потребни за разврставање у интервале

Један недостатак је што је тешко разумети сложене скупове података који се приказују на табели фреквенција. Велики скупови података могу се поделити у интервалне класе ради лакше визуализације помоћу табеле фреквенција. На пример, ако следећих 100 људи питате да ли видите њихове старости, вероватно бисте добили широк спектар одговора у распону од три до деведесет три. Уместо да у табелу учесталости уврстите редове за свако доба, податке бисте могли да класификујете у интервале, као што су 0 - 10 година, 11 - 20 година, 21 - 30 година и тако даље. Ово се такође може назвати груписаном расподелом фреквенције.

Табеле фреквенција могу да заклоне искошење и куртозу

Уколико се табела фреквенција не приказује на хистограму, искривљеност и куртоза података неће бити лако уочљиви. Неуједначеност вам говори у ком правцу теже ваши подаци. Ако би оцене биле приказане преко Кс оси графикона који приказује учесталост средњорочних оцена за наших 25 ученика изнад, расподела би се искривила према А и Б. Куртосис вам говори о централном врху ваших података - да ли ће пасти у линији нормалне расподеле, што је лепа глатка крива звона, или ће бити висок и оштар. Ако графички прикажете средњорочне оцене у нашем примеру, наћи ћете високи врх на тачки Б са оштрим падом у расподели нижих оцена.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer