Kaj je regresijska črta?

Linearna regresija je postopek v statistični matematiki. Podaja numerično merilo jakosti razmerja med spremenljivkami, za katere se domneva, da ima ena neodvisna spremenljivka povezavo z drugo, odvisno spremenljivko. Upoštevajte, da se za to razmerje ne domneva, da je vzročno-posledično - čeprav je lahko -, ampak zgolj povezanost.

Primer

Recimo, da imate seznam tekmovalcev v ekipi proge, skupaj z njihovimi individualnimi dnevniki treningov in časom 5K teka. Lahko domnevate, da število prevoženih kilometrov na treningu, M, vpliva na njihovo zmogljivost 5K, T. Če je M neodvisna spremenljivka, T pa odvisna spremenljivka, lahko narišete graf T vs. M in ta graf uporabite kot vizualno oceno, ali razmerje obstaja.

Regresijska črta

Kot pri vsaki ravni črti ima tudi regresijska črta obliko y = ax + b, pri kateri je y odvisna spremenljivka, a je naklon premice, x je neodvisna spremenljivka, b pa točka na osi y, na kateri jo premica prečka.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer