Kako najti število nesodeljenih elektronov

Nerazdeljeni elektroni se nanašajo na zunanje (valentne) elektrone, ki niso del kovalentne vezi. Deljeni elektroni so tisti, ki sodelujejo v vezi. Odštejte število skupnih elektronov (vezi x 2) od števila valentnih elektronov, da odkrijete število nerazdeljenih elektronov.

Skupni in nepodeljeni elektroni so v valentni elektronski lupini. Valentni elektroni tvorijo "zunanjost" atoma in sodelujejo v vezi. Pomembno je, da se skupni in nerazdeljeni elektroni seštevajo v ustrezno število valentnih elektronov.

Vsaka vez predstavlja dva skupna elektrona. "Risanje Lewisovih struktur" univerze Salisbury ponazarja to metodo. Molekula, kot je NO2, je zapisana kot O = N-O in O-N = O. Vsak pomišljaj ustreza vezi - skupnemu elektronskemu paru. O-N = O ima atom dušika (N) s šestimi skupnimi elektroni, dva iz vsake vezi.

Za vsak atom odštejte skupne elektrone od števila valentnih elektronov. Kisik (O) ima osem valenčnih elektronov. Levi kisik v O-N = O ima 8 - 2 = 6 nepodeljenih elektronov. Pravi kisik ima 8 - 2 (2) = 8 - 4 = 4 nepodeljena elektrona. Dušik ima tudi osem valentnih elektronov. V NO2 (O-N = O) ima osrednji dušikov atom 8 - 3 (2) = 8 - 6 = 2 nepodeljena elektrona.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer