Kako izračunati stopnje imenovalca svobode

V statistični analizi se ocena porazdelitve F uporablja za analizo variance v vzorčni skupini. Imenovalec stopnje svobode je spodnji del razmerja porazdelitve F in se pogosto imenuje napaka stopenj svobode. Stopnje svobode imenovalca lahko izračunate tako, da od skupnega števila preizkušenih vzorcev odštejete število skupin vzorcev.

Določite skupno število vseh testiranih vzorcev. Dodajte število testiranih vzorcev v vsaki skupini. Denimo, da ste preizkusili 10 računalnikov Dell, 20 računalnikov Hewlett-Packard, 30 računalnikov Apple in 40 računalnikov Gateway. Imeli bi naslednjo enačbo: 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

Izračunajte skupno število vzorčnih skupin. Če nadaljujemo z istim primerom, obstajajo štiri vzorčne skupine: Dell Computers, Hewlett-Packard, Apple in Gateway.

Izračunajte stopnje svobode imenovalca. Od skupnega števila vzorcev, testiranih iz 1. koraka, odštejte število skupin vzorcev iz 2. koraka. Iz primera je enačba 100 - 4 = 96. Rešitev te enačbe je odgovor.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer