Ako zmerať dĺžku diagonálnej čiary štvorca

Uhlopriečka štvorca je tvorená spojením protiľahlých rohov priamkou. Ak poznáte dĺžku uhlopriečky, pomôže vám to nájsť rozmery dvoch pravouhlých trojuholníkov vytvorených vo štvorci. Aj keď môžete merať uhlopriečku pomocou pravítka, môžete tiež zistiť jeho dĺžku pomocou Pytagorovej vety.

Štvorec rozdelený na polovicu diagonálne vytvára dva pravé trojuholníky. Každý z týchto trojuholníkov má dve rovnaké nohy alebo strany, ktoré majú rovnakú dĺžku ako strany štvorca. Prepona alebo strana oproti pravému uhlu je identická s uhlopriečkou štvorca. Pomocou týchto poznatkov nájdete dĺžku uhlopriečky štvorca s Pytagorovou vetou, ktorá uvádza že súčet štvorcov dvoch rovnakých strán, a a b, sa rovná štvorcu prepony, c: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Napríklad máte štvorec so stranami dlhými 5 palcov. Vaša rovnica je 5 ^ 2 + 5 ^ 2 = c ^ 2. Po vynásobení máte 25 + 25 = c ^ 2. Pridať a nájsť 50 = c ^ 2. Z odmocniny na oboch stranách nájdite uhlopriečku 7,07 palca.

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer