Jakie są analogie organelli komórkowych?

Wiele ludzkich działań przypomina lub ma paralele z naturalnymi procesami. Sposób funkcjonowania żywej komórki ma wiele analogii w sferze handlu i przemysłu człowieka. Praktycznie wszystko, od produkcji przez transport po zarządzanie odpadami w naszym codziennym życiu, ma swój odpowiednik w działaniu komórki. Organelle są małymi, ale złożonymi strukturami w komórce, a różne organelle specjalizują się w różnych funkcjach.

Elektrownia

Jednym z organelli w komórkach roślinnych jest chloroplast, a chloroplast jest analogiczny do elektrowni. Elektrownia, używając surowców wyjściowych, przekształca energię lub materię z jednej formy w bardziej użyteczną formę. Na przykład elektrownia węglowa spala węgiel, aby wytworzyć ciepło. Elektrownia wykorzystuje następnie ciepło do produkcji pary, a strumień obraca turbiny, które następnie uruchamiają generatory do wytwarzania energii elektrycznej. W analogiczny sposób chloroplasty komórek roślinnych wytwarzają użyteczną dla rośliny energię chemiczną w postaci glukoza i inne cząsteczki, przy użyciu dwutlenku węgla i światła słonecznego oraz stopniowego procesu fotosynteza.

instagram story viewer

Centrum dowodzenia

Jądro komórkowe zawiera DNA, czyli kwas dezoksyrybonukleinowy. W pewnym sensie DNA jest mózgiem operacji. To z jądra, aw szczególności z DNA, generowane są wszystkie instrukcje dotyczące wykonywania różnych funkcji w komórce. Synteza białek jest jedną z głównych funkcji, które organizuje DNA w jądrze. Komórki potrzebują białek do wielu funkcji komórkowych. Niektóre białka służą w błonie komórkowej do regulowania, jakie substancje wchodzą do komórki lub ją opuszczają. Istnieje wiele analogicznych do tego. Jednym z nich jest centrum dowodzenia lub centrum administracyjne, w którym dowódcy wydają rozkazy przez hierarchię podwładnych, aby wykonywać działania w skoordynowany sposób.

Produkcja

Rybosom komórkowy to w pewnym sensie dział produkcji komórek. Począwszy od surowców w stosunkowo prostych formach, rybosomy łączą bardziej złożone związki. Jedną z kluczowych klas związków wytwarzanych przez rybosomy są białka. Podobnie jak w przypadku wielu innych funkcji komórkowych, proces wytwarzania rybosomów jest kierowany i koordynowany przez instrukcje przekazywane z DNA w jądrze komórkowym. Białka wytwarzane w rybosomie są transportowane do wykorzystania w innym miejscu.

Wysyłka 

Jak wskazuje strona internetowa Molecular Expressions na Florida State University, aparat Golgiego w komórce jest analogiczny do działu wysyłki. Z koordynacją z centrum dowodzenia — jądro — pakunki i transporty aparatu Golgiego materiały w komórce do innych części komórki, a nawet wysyła je z komórki do użycia gdzie indziej. Aparat Golgiego można lepiej opisać jako zarówno dział przetwarzania, jak i wysyłki komórki. Dzieje się tak, ponieważ nie tylko transportuje materiały, ale zmienia je i przetwarza po drodze w określonych celach.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer