Jak obliczyć kąt z dwóch stron

Możesz użyć równań geometrycznych, aby obliczyć dowolny kąt mając dwa boki trójkąta prostokątnego. Aby to zrobić, jeden kąt w trójkącie musi być kwadratowy, czyli równy 90 stopniom. Możesz zacząć od narysowania trójkąta z jednym kątem prostym wokół istniejącego kąta.

Wyciągnij proste boki z kąta, który chcesz obliczyć, jeśli jeszcze ich nie masz, aby utworzyć mierzalny trójkąt.

Użyj linijki, aby zmierzyć niewielką odległość od kąta wzdłuż sąsiedniej lub dolnej strony, zwykle wystarczy 1 do 2 cali. Zaznacz koniec pomiaru i zanotuj długość boku.

Użyj kwadratu kątowego lub dowolnego kąta kwadratowego, takiego jak róg książki lub kartki papieru, aby narysować linię od swojego znaku do przeciwprostokątnej lub górnej krawędzi. Dół kwadratu kątowego musi leżeć płasko z sąsiednim bokiem, aby uzyskać odpowiedni kąt idealnie kwadratowy.

Zmierz długość właśnie narysowanego boku, który nazywa się przeciwną stroną, ponieważ jest dokładnie przeciwny do obliczanego kąta. Zanotuj tę długość.

Mając wciąż na ekranie liczbę stycznej, naciśnij klawisz Tan-1, co da ci kąt odniesienia do obliczonej stycznej.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer