Chińskie zajęcia matematyczne dla dzieci

Łącząc matematykę z Chinami, otwierasz drzwi do studiowania starożytnej kultury, która wniosła ogromny wkład w ten przedmiot. Od zagadek matematycznych po złożone teorie geometrii, chińskie zajęcia matematyczne uczą uczniów umiejętności matematycznych w innowacyjny sposób. Twoi uczniowie mogą również skorzystać na porównywaniu i przeciwstawianiu tego, jak chińska matematyka rozwinęła się w kraj prawie pół świata od bardziej znanych greckich i egipskich umysłów matematycznych czas.

.

Chińskie tangramy i inne łamigłówki

Tangram biegnącego człowieka

Na pozór chińskie tangramy mogą wyglądać na zwodniczo proste, ale złożone koncepcje są często ukryte w prostych opakowaniach. Możesz użyć tangramów, aby wprowadzić uczniów w symetrię, ułamki i podstawową geometrię. Oprócz uczenia się różnych kształtów tangramu, takich jak prostokąt, trójkąt i równoległobok, uczniowie mogą ćwiczyć manipulowanie nimi w celu tworzenia nowych kształtów. Alternatywnie możesz poinstruować dzieci, aby odtworzyły kształt, aby ocenić, jak dobrze potrafią manewrować różnymi wielokątami.

instagram story viewer

Chińska tablica licząca i liczydło

Liczydło chińskie

Chińska tablica do liczenia poprzedziła wynalezienie liczydła. Twoi uczniowie mogą uznać za interesujące zbadanie, w jaki sposób tablica do liczenia wpłynęła na chińską matematykę, która opierała się na znajdowaniu prostszych sposobów obliczania i rejestrowania liczb używanych w życiu codziennym. Geodeci, kupcy, kupcy i inżynierowie używali małych prętów z kości słoniowej lub bambusa do przedstawiania liczb na szachownicowej tablicy do liczenia, oznaczonej rzędami i kolumnami. Uczniowie mogą również tworzyć własne tablice do liczenia, abaci lub wersje online, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Chińczycy przemieszczali te obiekty, aby wykonywać proste i złożone operacje matematyczne.

Chińska oś czasu w matematyce

Mierzenie okrągłego miasta na odległość.

Ćwiczenie na osi czasu może pomóc uczniom docenić chińską historię, naukę i geografię, prowadząc jednocześnie do pouczających dyskusji na temat matematyki. Poinstruuj uczniów, aby stworzyli oś czasu wpływowych matematyków w Chinach i ważne teorie matematyczne. Omów, jak te nowe idee wpłynęły na społeczeństwo. Z powodu względnej izolacji Chin od reszty świata, chińska matematyka rozwinęła się w wyjątkowy sposób, pozornie bez „dowodów” wymaganych przez greckich matematyków. Zwróć uwagę, że wiele wczesnych odkryć matematycznych w Chinach było motywowanych pragnieniem dokładnego kalendarza, który przewidywałby ruchy planet, księżyców i innych ciał niebieskich.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer