Wat geeft een negatieve verandering in entropie aan?

De verschillende vormen van energie in de natuurlijke wereld hebben de neiging zich te verspreiden. Een bekend voorbeeld hiervan is warmte: een warm vers brood op een eettafel geeft geleidelijk zijn aromatische warmte af aan de omgeving. Deze warmte-energie was gelokaliseerd en geordend in het brood, daarna werd het minder gelokaliseerd en minder geordend naarmate het zich in de kamer verspreidde. Wetenschappers hebben een naam voor de wanordelijke verspreiding van energie: entropie.

Entropie houdt voornamelijk verband met de manier waarop energie zich verspreidt, maar materie is indirect betrokken bij entropieveranderingen omdat energieverspreiding ertoe kan leiden dat materie in een meer ongeordende toestand komt. Gecomprimeerde gasmoleculen zullen zich bijvoorbeeld op natuurlijke wijze verspreiden in grotere wanorde als gevolg van willekeurige moleculaire beweging veroorzaakt door thermische energie. Het is moeilijk om de mate van energie- en materieverspreiding te kwantificeren, dus inleidende discussies over entropie richten zich op hoe entropie verandert wanneer een bepaalde gebeurtenis of reactie plaatsvindt. Een negatieve verandering in entropie geeft aan dat de wanorde van een geïsoleerd systeem is afgenomen. Bijvoorbeeld de reactie waarmee vloeistof

instagram story viewer
water bevriest in ijs vertegenwoordigt een geïsoleerde afname van entropie omdat vloeibare deeltjes meer ongeordend zijn dan vaste deeltjes.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer