Twee milieuproblemen van kernenergie voor het opwekken van elektriciteit

Kernenergie biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere elektriciteitsopwekkingsmethoden. Een werkende kerncentrale kan energie produceren zonder de schadelijke luchtvervuiling van de opwekking van fossiele brandstoffen en biedt meer betrouwbaarheid en capaciteit dan veel hernieuwbare technologieën. Maar kernenergie gaat gepaard met een aantal gevaren voor het milieu die tot nu toe het wijdverbreide gebruik ervan hebben beperkt, althans in de Verenigde Staten.

Nucleair afval

Het afval van kerncentrales valt in twee categorieën uiteen. Hoogactief afval is de brandstof die overblijft uit de reactor nadat de reactie is beëindigd, en het is buitengewoon gevaarlijk en kan dat honderden of zelfs duizenden jaren blijven. Laagactief afval omvat veiligheidsuitrusting en incidentele items die radioactieve besmetting hebben opgepikt, maar voldoende zijn om gevaarlijk te blijven voor mensenlevens. Beide soorten afval moeten worden opgeslagen totdat het radioactieve materiaal voldoende is vergaan om onschadelijk te worden, waardoor veilige insluitingsfaciliteiten nodig zijn die eeuwen meegaan.

instagram story viewer

Kernongevallen Acc

Naast het afval dat onder normale omstandigheden door reactoren wordt geproduceerd, is een ander groot ecologisch gevaar het onbedoeld vrijkomen van straling. Een veelvoorkomende bron van stralingslekken is het watersysteem dat planten gebruiken om elektriciteit op te wekken. Een defecte klep kan radioactief water of stoom in de omgeving vrijgeven, waardoor de omgeving mogelijk wordt verontreinigd. In meer ernstige gevallen kunnen ongevallen met brandstof of regelstaven de reactorkernen beschadigen, waardoor mogelijk radioactief materiaal vrijkomt. Bij het Three Mile Island-incident in 1979 kwam een ​​kleine hoeveelheid radioactief gas vrij in het gebied rond de fabriek, maar de algemene blootstelling aan burgers was minder dan ze zouden krijgen van een thoraxfoto.

Catastrofale mislukkingen

Natuurlijk is de grootste zorg over kernreactoren de mogelijkheid van een catastrofale storing. In 1986 startten de exploitanten van de kernreactor van Tsjernobyl bij Pripyat, Oekraïne, een veiligheidstest onder gevaarlijke omstandigheden, en de procedure oververhitte de reactor en veroorzaakte een enorme stoomexplosie en brand, waarbij veel van de first-responders die waren gestuurd om het hoofd te bieden aan de ramp. De catastrofe bracht ook een aanzienlijke hoeveelheid straling vrij in de omliggende stad, en het blijft meer dan twee decennia later onbewoonbaar. In 2011 hebben een tsunami en aardbeving in Japan de kerncentrale van Fukushima beschadigd, waardoor een gedeeltelijke kernsmelting die de evacuatie van het nabijgelegen gebied vereiste en verontreinigd water in het nabijgelegen gebied vrijgaf oceaan.

Ontwerpevolutie

Al deze zorgen worden nog verergerd door het feit dat de meeste kerncentrales die vandaag in bedrijf zijn tientallen jaren oud zijn, en sommige werken ver buiten hun verwachte levensduur. De reden hiervoor is grotendeels te wijten aan het publieke verzet tegen kernenergie, waardoor het voor bedrijven moeilijk wordt om nieuwe centrales te bouwen. Helaas is deze weerstand enigszins contraproductief omdat moderne reactorontwerpen betere veiligheidssystemen hebben en aanzienlijk minder afval produceren dan oudere reactoren. Moderne thoriumreactoren kunnen zelfs verbruikte splijtstof van oudere reactorontwerpen gebruiken, waarbij dit problematische giftige afval wordt verbruikt om energie te produceren.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer