Voor- en nadelen van kolenenergie

schrijver bio foto

Bijgewerkt 02 november 2018

Door Scott Krohn

Beoordeeld door: Michelle Seidel, B.Sc., LL.B., MBA

Steenkool is een van de meest overvloedige en goedkoopste fossiele brandstoffen ter wereld en is momenteel goed voor bijna 40 procent van de energieproductie in de VS. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze brandstofbron gaan echter gepaard met compromissen met betrekking tot de effecten op het milieu, met name de atmosfeer.

Voordelen van kolengebruik

Steenkool heeft drie belangrijke voordelen in vergelijking met andere brandstofbronnen, zowel niet-hernieuwbaar als hernieuwbaar: overvloed, betaalbaarheid en lage kapitaaluitgaven die nodig zijn om kolengestookte elektriciteitscentrales te bouwen. Steenkoolafzettingen zijn te vinden in meer dan 70 landen over de hele wereld, met schattingen van wereldwijde reserves van iets minder dan 1 biljoen ton. Als deze schattingen kloppen, zullen de steenkoolreserves ongeveer twee keer zo lang meegaan als de olie- en gasreserves bij het huidige verbruik. Overvloed leidt tot lage en stabiele prijzen, terwijl het relatieve gemak van het omzetten van steenkool in energie resulteert in: elektriciteitscentrales die kunnen worden gebouwd met minder kapitaal dan faciliteiten die worden aangedreven door veel concurrerende brandstoffen bronnen. Deze voordelen kunnen steenkool tot de favoriete brandstof maken, vooral in ontwikkelingslanden.

instagram story viewer

Nadeel van kolen

De voordelen van steenkool worden nu afgewogen tegen twee belangrijke nadelen: het vrijkomen van koolstofdioxide in de atmosfeer wanneer het wordt verbrand, en de gevaren van de extractie werkwijze. De overgrote meerderheid van de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap is het er nu over eens dat de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide als gevolg van de verbranding van steenkool en andere fossiele brandstoffen verwarmen de atmosfeer van de aarde en dragen bij aan de wereldwijde klimaatverandering, waaronder verdwijnende gletsjers, stijgende zeespiegels en veranderend weer patronen. Kolencentrales leveren ook de grootste bijdrage aan de vervuiling door kwik. Een tweede probleem met steenkool is een winningsproces dat gevaarlijk kan zijn, vooral in ontwikkelingslanden, en andere gevolgen voor het milieu, waaronder verzuring van stromen.

De toekomst van steenkool

De rol van steenkool bij de opwarming van de aarde heeft geleid tot de oproepen in de VS en Europa voor geplande sluitingen van kolencentrales om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De verminderingen in de ontwikkelde wereld kunnen echter worden tegengegaan door de aanhoudende vraag naar kolencentrales in China en elders. Uiteindelijk kan de toekomst van het kolenverbruik echter afhangen van één factor, namelijk het opwekken van energie tegen de laagst mogelijke kosten. Als een alternatieve energiebron de meest betaalbare optie wordt, zal het gebruik van steenkool in de loop van de tijd waarschijnlijk afnemen. De huidige kostenvoordelen van steenkool zullen er echter voor zorgen dat deze fossiele brandstof nog geruime tijd in trek zal blijven.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer