Het effect van PH in rivierwater

In tegenstelling tot meren en vijvers zijn rivieren open systemen, waar regelmatig water wordt uitgewisseld. Ondanks dit feit hebben de organismen die afhankelijk zijn van rivieren enig evenwicht nodig. Verschillende indicatoren geven een maat voor de kwaliteit van een rivier. Deze metingen omvatten opgeloste zuurstof, temperatuur en pH, wat een maat is voor de waterstofionconcentratie.

De schaal voor het meten van de pH gaat van 0 tot 14, waarbij 7 of lager een zure omgeving voorstelt, en een waarde boven de 7 geeft een alkalische omgeving aan.

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature bracht de zuurgraad in Noorse rivieren en meren rechtstreeks in verband met zure regen, waardoor de lokale zalm- en forelpopulaties werden gedecimeerd.

Lage pH-waarden veroorzaken vissterfte door dierlijke systemen te belasten en fysieke schade te veroorzaken, waardoor ze kwetsbaarder worden voor ziekten.

Andere externe factoren die fluctuaties in de pH van de rivier kunnen veroorzaken, zijn onder meer agrarische afvoer, zure mijn drainage (AWD) en uitstoot van fossiele brandstoffen zoals kooldioxide, dat een zwak zuur vormt wanneer het wordt opgelost in de rivier water.

instagram story viewer

Het testen van pH-niveaus geeft de zuurgraad of alkaliteit van een monster aan. Rivieren hebben enig vermogen om pH-veranderingen door de structuur en samenstelling van de rivierbedding te voorkomen. Drastische veranderingen in de pH kunnen echter nadelige effecten hebben op de gezondheid van rivieren.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer