Hoe noemer vrijheidsgraden te berekenen

Bij statistische analyse wordt de F-verdelingsbeoordeling gebruikt om de variantie in een steekproefgroep te analyseren. De noemer vrijheidsgraden is het onderste gedeelte van de F-verdelingsverhouding en wordt vaak de vrijheidsgradenfout genoemd. U kunt de noemer vrijheidsgraden berekenen door het aantal steekproefgroepen af ​​te trekken van het totale aantal geteste steekproeven.

Bepaal het totale aantal van alle geteste monsters. Voeg het aantal geteste monsters in elke groep toe. Stel bijvoorbeeld dat u 10 Dell-computers, 20 Hewlett-Packard-computers, 30 Apple-computers en 40 Gateway-computers hebt getest. Je zou de volgende vergelijking hebben: 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

Bereken het totale aantal steekproefgroepen. Als we hetzelfde voorbeeld voortzetten, zijn er vier voorbeeldgroepen: Dell Computers, Hewlett-Packard-computers, Apple-computers en Gateway-computers.

Bereken de noemer vrijheidsgraden. Trek het aantal monstergroepen uit stap 2 af van het totale aantal geteste monsters uit stap 1. Uit het voorbeeld is de vergelijking 100 - 4 = 96. De oplossing van deze vergelijking is het antwoord.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer