Metingen in AP-stijl

AP-stijl is de stijlgids die is vastgelegd in The Associated Press Stylebook en Briefing on Media Law. AP-stijl wordt voornamelijk gebruikt door journalisten en anderen in de nieuwsindustrie bij het schrijven en rapporteren van nieuwsverhalen. Deze zeer specifieke professionele schrijfstijl kan echter ook worden gevolgd door andere typen freelance en professionele schrijvers, om hun schrijfstijlen te standaardiseren. AP-regels voor metingen zijn uitgebreid.

Cijfers

Cruciaal voor het nauwkeurig gebruiken van de AP-stijl voor metingen is het juiste gebruik van getallen, aangezien de meeste meeteenheden aan een cijfer zijn gekoppeld. De basisregel in AP-stijl voor getallen is dat getallen kleiner dan 10 worden gespeld, terwijl 10 en hoger numeriek worden weergegeven. Het zijn echter veel uitzonderingen op deze regel. Cijfers die een zin beginnen, moeten worden gespeld. Afmetingen ("een vierkant van 5 bij 5") worden altijd numeriek weergegeven, evenals dollars en centen, miljoenen en miljarden ("7 miljard"), tijd- en snelheidsmetingen en percentages.

instagram story viewer

imperiaal systeem

Omdat AP-stijl in de eerste plaats een Amerikaanse stijlstandaard is, wordt de voorkeur gegeven aan het imperiale meetsysteem, hoewel de AP-stijl rekening houdt met de groeiende populariteit van het metrieke stelsel. Het Stylebook bevat gedetailleerde lijsten voor verschillende imperiale maatstaven en geschatte metrische equivalenten en methoden voor conversie, zoals: cup = 8 fluid ounces, 240 milliliter en 0,24 van een liter. Andere gespecificeerde afmetingen zijn ponden en ounces, mijlen, inches en knopen.

Metriek stelsel

AP-stijl geeft aan dat metrische termen moeten worden opgenomen 'indien relevant', hoewel er geen strikte regels zijn voor wat relevantie definieert. Twee richtlijnen voor het gebruik van metrische metingen in een verhaal: metrische gegevens moeten worden gebruikt wanneer ze de primaire vorm van meting zijn, en metrische eenheden kan tussen haakjes worden gegeven voor meer algemeen bekende metingen - zoals het aangeven van metingen in kilometers per uur in een verhaal over snelheid grenzen.

Diversen

Het AP Stylebook specificeert ook een aantal diverse regels voor het schrijven van metingen. Koppeltekens worden gebruikt wanneer de meting een samengestelde modifier wordt - "5-foot-3 woman." Bij het aangeven van mijlen per gallon als een maat, worden volgende referenties mpg; mijl per uur moet consequent worden aangegeven als mph. Breuken moeten worden gespeld en afgebroken -- "drievierde" -- maar geeft er de voorkeur aan dat ze worden geconverteerd naar decimalen wanneer ze worden uitgedrukt met een geheel getal -- "1,75" in plaats van "een en driekwart." Het woord procent moet worden gespeld en percentage-eenheden kleiner dan één moeten worden voorafgegaan door a nul -- "0,5 procent." AP-stijl specificeert ook enkele minder gebruikelijke maateenheden, zoals de "rad" - een maateenheid voor geabsorbeerd straling; "rem" -- de meting voor geabsorbeerde straling in levend weefsel; en "kaliber" - een gestandaardiseerde meting voor de binnendiameter van een geweerloop.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer