Wat vervuilt de lucht?

Luchtvervuiling wordt veroorzaakt doordat mensen chemicaliën en andere materialen in de lucht brengen. Deze verontreinigende stoffen zijn gevaarlijk voor zowel het milieu als onze eigen gezondheid. Luchtvervuiling heeft een breed scala aan effecten, van luchtwegaandoeningen tot klimaatverandering. Het begrijpen van de oorzaken en gevolgen van luchtvervuiling is essentieel om een ​​verschil te maken in de manier waarop we voor onze lucht zorgen.

Er zijn zes veelvoorkomende luchtverontreinigende stoffen die onze gezondheid en het milieu bedreigen. Deze zijn geclassificeerd als ozon, fijnstof, koolmonoxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide en lood. De Environmental Protection Agency volgt elk van deze verontreinigende stoffen op twee manieren. Eerst meten ze de concentraties van deze verontreinigende stoffen in de buitenlucht. Ten tweede volgen ze de technische schattingen van emissies die elk jaar in de lucht vrijkomen. Stedelijke gebieden zien meestal de ergste luchtvervuiling. Ozon is meestal het zwaarst in steden en is vooral gevaarlijk in de zomer. Tussen 85 en 95 procent van de uitstoot van koolmonoxide in grote steden wordt veroorzaakt door motorvoertuigen. Dit type luchtverontreiniging komt veel vaker voor in dichtbevolkte gebieden.

instagram story viewer

Ozon is een van de meest bekende vormen van luchtvervuiling. Ozon wordt veroorzaakt door uitlaatgassen van voertuigen, industriële emissies, chemische oplosmiddelen en benzinedampen. Warm weer en zonlicht zijn ook factoren die, in combinatie met bovenstaande emissies, hoge concentraties ozon in de lucht veroorzaken. Fijnstof is een mengsel van kleine deeltjes van zuren, chemicaliën, metalen, stof en aarde. Er zijn twee soorten fijnstof: inhaleerbare grove deeltjes en fijne deeltjes. Inhaleerbare grove deeltjes kunnen afkomstig zijn van stoffige industriële installaties of wegen. In nevel en rook komen fijne deeltjes voor. Deze worden vaak gecreëerd door reacties tussen verschillende industriële emissies, vermogensemissies en voertuigemissies. Koolmonoxide is een gevaarlijk gas dat ontstaat wanneer de in brandstof aanwezige koolstof niet volledig wordt verbrand. Ongeveer 56% van de uitstoot van koolmonoxide wordt veroorzaakt door motorvoertuigen, en nog eens 22% wordt veroorzaakt door andere soorten voertuigen. Bepaalde soorten fabricage, gasfornuizen en ruimteverwarmingstoestellen, en zelfs sigarettenrook, dragen allemaal bij aan de uitstoot van koolmonoxide. Stikstofoxiden bestaan ​​uit een verscheidenheid aan reactieve gassen die zowel stikstof als zuurstof bevatten. Een van de meest voorkomende is stikstofdioxide. Stikstofdioxide kan met het menselijk oog worden gezien en verschijnt als een roodbruine waas over zwaar vervuilde stedelijke gebieden. Zwaveldioxide is een gas dat wordt gevormd door verschillende acties met betrekking tot ruwe olie, erts en steenkool. Bij de verbranding van kolen en olie komt zwaveldioxide vrij, net als bij het proces waarmee verschillende metalen uit erts worden gewonnen. Loodemissies worden veroorzaakt door verschillende productieprocessen, waaronder loodsmelterijen en de productie van loodzuurbatterijen, evenals afvalverbranding.

Luchtvervuiling is van nature samen met de samenleving geëvolueerd. De aarde is in staat om kleine hoeveelheden luchtvervuiling te neutraliseren, maar snelle industrialisatie en een steeds groeiende menselijke bevolking hebben geleid tot niveaus van luchtvervuiling die de planeet niet kan handvat. Hoewel de meeste mensen alleen rekening houden met emissies van voertuigen en industrie als ze aan luchtvervuiling denken, is de lucht in de meeste huizen en kantoren vaak meer vervuild dan de lucht buiten. Schimmel, lijm, verf, vinyl en linoleum zijn allemaal luchtverontreinigende stoffen binnenshuis, evenals schoonmaakmiddelen, sigarettenrook en elektrische kabels. Slechte luchtventilatie houdt de vervuilde lucht vaak vast.

Luchtvervuiling is gekoppeld aan een verscheidenheid aan problemen die verband houden met het ademhalingssysteem en het cardiovasculaire systeem. Jaarlijks vallen ongeveer 2,4 miljoen doden door luchtvervuiling. Deze vervuiling is vooral schadelijk voor kinderen die ernstige gevallen van astma en longontsteking kunnen krijgen, evenals infecties van de lagere luchtwegen. Bij fijnstof geldt: hoe kleiner het is, hoe gevaarlijker het is voor de menselijke gezondheid. Fijnstof dat wordt ingeademd, kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken aan hart en longen. Naar schatting 500.000 Amerikaanse sterfgevallen per jaar worden veroorzaakt door luchtvervuiling door fijne deeltjes.

Loodemissies zijn een gebied van luchtvervuiling dat drastisch is afgenomen. Looduitstoot werd historisch veroorzaakt door motorvoertuigen. De Environmental Protection Agency heeft zich sterk ingespannen om lood uit benzine te verwijderen. Dit initiatief verminderde tussen 1980 en 1999 de looduitstoot door transport met 95%. Dit verminderde op zijn beurt de hoeveelheid loodemissies in de lucht met ongeveer 94% in dezelfde periode. Er zijn tegenwoordig verschillende initiatieven om de toenemende luchtvervuiling aan te pakken. Verhoogde brandstofefficiëntie is een manier om de luchtvervuiling veroorzaakt door motorvoertuigen te verminderen. Bio-ethenol en biodiesel zijn enkele van de schonere brandstoffen die ook worden ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Een beter opgeleide samenleving kan ons helpen om wereldwijd te werken aan oplossingen. Het is belangrijk voor de gezondheid van mens en planeet dat er maatregelen worden genomen om luchtvervuiling te verminderen.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer