Hoe de interstitiële snelheid te berekenen

Interstitiële snelheid is een maat voor hoe snel water in een bepaalde richting door een medium stroomt. Weten hoe de interstitiële snelheid moet worden berekend, kan in verschillende situaties nuttig zijn, zoals bij het evalueren van de effectiviteit van een waterfilter. De vergelijking voor het bepalen van de watersnelheid is eenvoudig op te lossen als je de waarden kent voor de doorlatendheid, het hydraulische verval en de porositeit van het medium waar het water doorheen gaat.

Stel de wiskundige vergelijking V = (CG)/P in. In deze vergelijking staat V voor de interstitiële snelheid, C staat voor doorlatendheid, G is de hydraulische gradiënt en P is de porositeit van het medium.

Vul de waarden van de doorlatendheid, de hydraulische gradiënt en de porositeit in de vergelijking in. Als de geleidbaarheid bijvoorbeeld 100 voet per dag is met een helling van 10 voet en de porositeit van het medium 0,01 is, dan is de vergelijking V = (100 X 10)/0,01.

Los de vergelijking op door de geleidbaarheid en de gradiënt te vermenigvuldigen. Deel dat getal vervolgens door de porositeit van het medium. In het voorbeeld van V = (100 X 10)/.01 is de interstitiële snelheid 100.000 voet per dag.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer