Wat is het belang van energiebronnen?

Het onderwerp van het belang van energiebronnen is een gesprek dat de komende decennia zal worden voortgezet naarmate meer mensen beginnen de waarde te beseffen van het gebruik van hernieuwbare energie in plaats van energie te halen uit bronnen die dat niet van nature zijn regenereren. Niet-hernieuwbare energiebronnen omvatten fossiele brandstoffen die van onder de grond komen en duizenden jaren nodig hebben om te vormen. Hernieuwbare energiebronnen regenereren snel en kunnen een regio tot ver in de toekomst voorzien van zijn energiebehoefte op lange termijn.

TL; DR (te lang; niet gelezen)

Het belang van energiebronnen, zoals hernieuwbare versus niet-hernieuwbare, blijft onmiskenbaar als mensen doorgaan in de 21e eeuw. Wanneer ruwe olie, een vorm van niet-hernieuwbare energie, over ongeveer 50 jaar zal verdwijnen, zullen mensen alternatieve energiebronnen nodig hebben om hun huizen en hun voertuigen van stroom te voorzien. Dit vormt een duidelijk argument voor het belang van het vroeg of laat ontwikkelen van niet-hernieuwbare energiebronnen.

instagram story viewer

Niet-hernieuwbare energiebronnen

Niet alle niet-hernieuwbare energiebronnen zijn afkomstig van fossiele brandstoffen. Uranium vormt zich als minerale afzettingen en is een niet-hernieuwbare energiebron die wordt gewonnen uit ondergrondse locaties die brandstof wordt voor gebruik in kerncentrales. Fossiele brandstoffen zoals koolwaterstoffen bestaan ​​uit steenkool, ruwe olie, stookolie en aardgas gevormd uit de karkassen van dode planten en dieren. Omdat al deze brandstoffen niet op korte termijn worden aangevuld, en het duurt eeuwen voordat ze zich vormen, beschouwen wetenschappers ze als niet-hernieuwbaar.

Hernieuwbare energievoorziening

Hernieuwbare energie komt uit zonlicht, wind, aardwarmte, bewegend water, biomassa en biobrandstoffen. Milieuactivisten wijzen op het belang van hernieuwbare energiebronnen omdat ze schone energie vertegenwoordigen met een lagere impact op de natuur. Schone energiebronnen kosten ook minder: de energiebron is gratis en het installeren van een windturbine of zonnepaneel kost minder dan het boren naar olie. Wind en zon verdwijnen niet bij gebruik, ze regenereren voortdurend. Waterkrachtcentrales op dammen en rivieren kunnen een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit opwekken en zullen dat blijven doen zolang het water blijft stromen. Andere bronnen zijn brandstoffen zoals ethanol. Het is afkomstig van planten en de energie van warmte die wordt gegenereerd door houtverbranding. Uitvinders en wetenschappers hebben ook manieren gevonden om kracht op te wekken uit de kracht van de golven in de oceaan.

Impact en verdwijning van fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen hebben een ernstige impact op het milieu, zoals door klimatologen over de hele wereld wordt opgemerkt. Het kost geld om ze uit de grond te halen, ze te verwerken voor gebruik en ze naar de eindconsument te transporteren. Fossiele brandstoffen voegen C0. toe2 en andere broeikasgassen naar de lucht tijdens elk van deze fasen. Ze blijven ook gevangen in de atmosfeer en beïnvloeden het wereldwijde klimaat. Andere problemen zijn grondwaterverontreiniging door fracking, verhoogde aardbevingen in gefrackte regio's en sinkholes die optreden als gevolg van olieboringen.

Niet iedereen profiteert van fossiele brandstof, aangezien het in derdewereldlanden meer kost dan de lokale bevolking zich vaak kan veroorloven. Aannames van onderzoekers van Stanford University schatten dat over 113 jaar alle steenkool op is. Aardgas zal over 52 jaar verdwijnen, en ruwe olie zal voor het grootste deel over 50 jaar verdwijnen. Deze aannames wijzen op het belang van niet-hernieuwbare energiebronnen.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer