პერიოდული ცხრილის მნიშვნელობა

პერიოდული სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღია ქიმიის ისტორიაში. იგი მოკლე ფორმატში აღწერს ყველა ცნობილი ქიმიური ელემენტის ატომურ თვისებებს, მათ შორის ატომურ რიცხვს, ატომურ მასას და ელემენტებს შორის ურთიერთობებს. მსგავსი ქიმიური თვისებების ელემენტები განლაგებულია სვეტებად პერიოდულ ცხრილში.

იდენტიფიკაცია

ელემენტების პერიოდული ცხრილი აღწერს ყველა ელემენტის ატომურ სტრუქტურას, რომლებიც კაცობრიობისთვის ცნობილია. მაგალითად, პერიოდული ცხრილის დათვალიერებისას, ადამიანს შეუძლია გაარკვიოს რამდენი ელექტრონი აქვს ელემენტს და რამდენად იწონის მას. თითოეულ ელემენტს აქვს ასეთი ცალკეული მონაცემების საკუთარი კომპლექტი; ორი ელემენტი არ არის იგივე. ამრიგად, თუ ვინმეს გაურკვეველია, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მას, მას შეუძლია გაეცნოს მასალის ატომურ სტრუქტურას, შეადაროს მას პერიოდულ ცხრილში მოცემული ინფორმაცია და მასალის იდენტიფიკაცია მაგიდაზე არსებულ ელემენტთან შესაბამისობით მონაცემები

ოჯახები და ელემენტების პერიოდები

პერიოდული ცხრილის ელემენტები დაჯგუფებულია კონკრეტულ ოჯახებსა და პერიოდებში (ვერტიკალური და ჰორიზონტალური რიგები). თითოეულ ოჯახში ან პერიოდის ელემენტებს აქვთ მსგავსი ან განსხვავებული მახასიათებლები. ამრიგად, ცხრილი არის სწრაფი მითითება იმის შესახებ, თუ რა ელემენტები შეიძლება მოიქცნენ იგივე ქიმიურად ან რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ მსგავსი წონა ან ატომური სტრუქტურა.

instagram story viewer

საკუთრებაზე დაფუძნებული ექსპერიმენტები

პერიოდულ ცხრილში მოცემული ინფორმაცია (მაგალითად, ატომური წონა და რა ელემენტები ჰგავს ერთმანეთს) აცნობებს მეცნიერებს, თუ როგორ არიან ატომურად აწყობილი ელემენტები და როგორ მოიქცევიან. მას შემდეგ რაც მეცნიერებმა გაიგეს ეს მონაცემები, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ისინი ექსპერიმენტებში. ეს ექსპერიმენტები შეიძლება იყოს ისეთი მარტივი, როგორც წყალბადის და ჟანგბადის შერწყმა წყლის წარმოებისთვის, ან შეიძლება ისეთივე დრამატული იყოს, როგორც წყალბადის ბომბის დამზადება.

ელემენტების კლასიფიკაცია

პერიოდული ცხრილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას კაცობრიობის მიერ უკვე აღმოჩენილი საკითხის დასადგენად. ამასთან, ახალი მატერიის აღმოჩენის შემთხვევაში, ახალი მასალის ატომური სტრუქტურა შეიძლება შედარდეს ცხრილის ელემენტებთან, ახალი მასალის კლასიფიკაციის მიზნით. მეცნიერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ცხრილში მოცემული მონაცემები იმის გასარკვევად, თუ როგორ შეიძლება მოიქცეს ახალი მატერია ან რა ელემენტების მსგავსია ახალი ნივთიერება ამ შედარების საშუალებით.

ისტორიული პერსპექტივა

მეცნიერებს შეუძლიათ პერიოდული ცხრილის ინფორმაცია გამოიყენონ იმის გასაგებად, თუ როდის მოხდა რაიმე სახის მოქმედება ელემენტებზე. მაგალითად, თუ მეცნიერებმა იციან, რომ ელემენტის ძირითად ფორმას აქვს ნეიტრონების განსაკუთრებული რაოდენობა, მაშინ მათ იციან, რომ რაღაც უნდა ჰქონდეს ელემენტს დაემართა, თუ იზოტოპია (ატომი იგივე რაოდენობის პროტონებით, მაგრამ ნეიტრონების განსხვავებული რაოდენობა, ვიდრე ბაზის ელემენტი) აღმოაჩინეს. მათ შეიძლება არ იციან ზუსტად რამ გამოიწვია იზოტოპის შექმნა, მაგრამ მათ დანამდვილებით იციან, რომ რაღაც მოხდა. ეს იძლევა ისტორიულ პერსპექტივას.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer