როგორ გამოვთვალოთ ორი ქიმიური ნარევის pH

ხსნარის pH მნიშვნელობა გამოიყენება იმის გასაზომად, რამდენად მჟავე ან ფუძეა ეს კონკრეტული ხსნარი, შეფასებული დადგენილი pH მასშტაბის მიხედვით (რომელიც ნულიდან 14-მდეა). გამოთვლილი წყალში ჰიდრონიუმის ან წყალბადის იონების კონცენტრაციის გამოყენებით, შედარებით მარტივია მხოლოდ ერთ ფუძეს ან მჟავას შემცველი ხსნარის pH მნიშვნელობის დადგენა. PH- ის მნიშვნელობის განსაზღვრა a შერეული მეორე მხრივ, გამოსავალი - იქნება იგი ორი ფუძისგან ან ორი მჟავისგან - ოდნავ უფრო მეტად ჩართული ამოცანაა. საბედნიეროდ, პროცესი არც ისე რთულია, როგორც პირველად ჩანს.

TL; DR (ძალიან გრძელია; არ წავიკითხე)

იმის გამო, რომ მჟავებისა და ბაზების შერევა იწვევს ნეიტრალიზაციის რეაქციას, რომელიც ქმნის მარილს და წყალს, უმეტესად მარტივი ორი ქიმიური ხსნარის პრობლემები მოიცავს ორ ბაზას ან ორ მჟავას. ამ ხსნარების pH მნიშვნელობის გამოსათვლელად ჯერ იპოვნეთ კომპონენტური ქიმიკატების კონცენტრაცია და მოცულობა. გაზომული შერეული ხსნარის მოცულობით გამოთვალეთ ჰიდრონის კონცენტრაცია ხსნარში მისი გამყოფი გზით სულ წყალბადის იონების კონცენტრაცია ხსნარში შერეული ხსნარის მთლიანი მოცულობით. შედეგი არის ხსნარის pH მნიშვნელობის ლოგი. გახსოვდეთ, რომ აცვიათ შესაბამისი დამცავი მექანიზმი და ფრთხილად იყავით, როდესაც საქმე გვაქვს და

instagram story viewer
განსაკუთრებით მკაცრად მჟავე ან ძირითადი ქიმიკატების შერევისას.

PH- ის გაგება

ხსნარის pH მნიშვნელობა ზომავს წყალბადის იონების კონცენტრაციას მოცემულ ხსნარში. სითხეები არ არის ერთადერთი ხსნარი, რომელიც შეიცავს pH მნიშვნელობებს: წყლის pH- ს ტესტირება ხდება, მაგრამ ნიადაგის pH- ის მნიშვნელობა ისეთივე მნიშვნელოვანია, რომ თვალყური ადევნოს მას - ისევე, როგორც წყლის pH– მ შეიძლება გაამდიდროს ან შეაფერხოს მასში მცხოვრები თევზი, ნიადაგის pH– ით შეიძლება დადგინდეს რამდენად შეუძლია გარკვეულ მცენარეთა გადარჩენა მოცემულ პირობებში ტერიტორიები. pH არის კონცენტრაციის ლოგარითმი, რომელიც იზომება მოლებში: თუ შეგიძლიათ იპოვოთ მოცემული ნივთიერების კონცენტრაცია, pH გამოთვლა ისეთივე მარტივია, როგორც კალკულატორზე "-log" ღილაკის დაჭერა.

კომპონენტის გაანგარიშება

PH– ის გაანგარიშების პროცესი ერთნაირად მუშაობს, ხსნარი მოიცავს ორ მჟავას ან ორ ფუძეს - მჟავებისა და ბაზების შერევას ხდება ნეიტრალიზაციის რეაქცია და მარილის (ზოგჯერ წყლის) წარმოქმნა, რაც ართულებს pH– ს გაანგარიშებას ღირებულებებს. ამასთან, სანამ ორ ქიმიური ხსნარის pH გამოთვლით, ჯერ ინფორმაცია დაგჭირდებათ ხსნარის კომპონენტებიდან. იპოვნეთ კომპონენტის ქიმიკატების მოცულობა, აგრეთვე თითოეულში მოლეკულების კონცენტრაცია კომპონენტის ხსნარი - ამ ინფორმაციით, შერეული ხსნარის pH ადვილად შეიძლება იყოს გათვლილი.

შერეული გადაწყვეტილებები

როდესაც ორი მჟავა ან ორი ფუძეა შერეული, ამ ხსნარის pH გამომდინარეობს ჰიდრონის საშუალო კონცენტრაციიდან, რომელიც ხსნარს მიეწოდება მის მიერ კომპონენტი ქიმიკატები. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ გამოთვალოთ ჰიდრონის კონცენტრაცია ხსნარში, წყალბადის იონების საერთო კონცენტრაციის დაყოფით ხსნარში, შერეული ხსნარის მთლიანი მოცულობით. შედეგი არის ხსნარის pH მნიშვნელობის ლოგი. მაგალითად, თუ ორი მჟავა ხსნარის კომპონენტები უზრუნველყოფს შესაბამისად 0,025 და 0,015 მოლ წყალბადის იონებს (H +), ხოლო შერეულ ხსნარს აქვს 200 მლ მოცულობა, კონცენტრაცია იქნება 0,040 მოლი გაყოფილი 200 მლ - ან 0,0002 მოლი H + ამ კონცენტრაციის ლოგი და pH იქნება 3.699.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer