რა არის ლაკმუსის ქაღალდის ფუნქცია?

ლაკმუსის ქაღალდი არის ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც ხდება ნივთიერება მჟავა ან ფუძე. როდესაც ნივთიერება წყალში იხსნება, მიღებული ხსნარი იწვევს ლაკმუსის ქაღალდის ფერის შეცვლას. ხსნარის მჟავიანობა ან ტუტეობა განისაზღვრება წყალბადის იონების კონცენტრაციით, ან წყალბადის ენერგიით, გამოხატული pH მნიშვნელობით. ლაკმუსის ტესტი უზრუნველყოფს სწრაფ შედეგს, მაგრამ ვერ განსაზღვრავს ხსნარის მჟავიანობის ან ტუტეობის დონეს.

მჟავები და ბაზები

მჟავებისა და ფუძეების განსაზღვრა შესაძლებელია მრავალი გზით, სხვადასხვა პარამეტრის გამოყენებით. მე -19 საუკუნის ქიმიკოსმა სვანტე არენიუსმა მჟავები და ბაზები განსაზღვრა იონების მიხედვით, რომლებსაც ისინი წყალხსნარებში იღებენ. მჟავები არის ნაერთები, რომლებიც წარმოქმნიან წყალბადის იონებს (H+) წყალში გახსნისას და ბაზებიდან გამოიყოფა ჰიდროქსიდის იონები (OH-) წყალში გახსნისას. მაგალითად, მარილმჟავა (HCl) დისოცირდება წყალში და ქმნის ჰიდრონიუმის იონს (H3+) და ქლორიდის იონი (Cl-). ბაზა, როგორიცაა ამიაკი (NH)3) დისოცირდება წყალში ამონიუმის იონის მისაღებად (NH)4+) და ჰიდროქსიდის იონი (OH)

instagram story viewer
-). მარტივად რომ ვთქვათ, მჟავებს, როგორც წესი, მჟავე გემო აქვთ, ლიმონის წვენს ჰგავს, ხოლო ბაზები მოლიპულ, საპონივით გრძნობენ.

pH მასშტაბის საფუძვლები

pH არის მნიშვნელობა, რომელიც გამოხატავს წყალბადის კონცენტრაციას ხსნარში. PH მასშტაბი 0-დან 14-მდეა და უდრის წყალბადის იონის კონცენტრაციის უარყოფით ლოგარითმს. სუფთა წყალი ნეიტრალურია და მისი pH 7 არის. ხსნარები, რომელთა pH– ზე დაბალია 7 – ზე, არის მჟავე, ხოლო ხსნარები, რომელთა pH– ზე 7 – ზე მეტია, ტუტე ან ძირითადი. ლიმონის წვენს და კუჭის მჟავას აქვთ pH დაახლოებით 2. ყავას აქვს pH დაახლოებით 5. სისხლი ოდნავ ტუტეა, pH– ით ახლო რჩება 7,4. საყოფაცხოვრებო საწმენდებების გაუფერულება და ამიაკი აქვთ pH- ის მნიშვნელობებს, შესაბამისად, 9 და 12, შესაბამისად.

ლაკმუსის ქაღალდი

ლაკმუსის ქაღალდი არის მჟავა-ტუტოვანი ინდიკატორის ერთ-ერთი ტიპი. ის ხელმისაწვდომია წითელი, ლურჯი და ნეიტრალური ვარიაციებით. ქაღალდი გაჟღენთილია ლიქენებისგან მიღებული საღებავით, რომელიც იცვლის ფერს მჟავას ან ფუძის არსებობის საპასუხოდ. წითელი ქაღალდი გამოიყენება ტუტე pH– ის დასადგენად და ძირითადი ხსნარის არსებობის შემთხვევაში ლურჯ ჩრდილს გახდის. ცისფერი ლაკმუსის ქაღალდი გამოიყენება მჟავების შესამოწმებლად და მჟავე ხსნართან შეხებისას წითელ ჩრდილს მიიღებს. ნეიტრალური ლაკმუსის ქაღალდი არის მეწამული და შეიცვლის ფერს წითელ ან ლურჯად, იმისდა მიხედვით, გამოსაცდელი ხსნარი მჟავეა თუ ტუტე.

ლაკმუსის ტესტის ჩატარება

ლაკმუსის ქაღალდი მომხმარებელს აძლევს მჟავიანობის ან ტუტეობის ზოგად მითითებას, რადგან იგი კორელაციაშია წითელი ან ლურჯი ჩრდილისგან, რომელსაც ქაღალდი აქცევს. ნივთიერების pH- ის შესამოწმებლად, ლაკმუსის ქაღალდის ზოლი ჩაყარეთ ხსნარში ან გამოიყენეთ საწვეთური ან პიპეტი მცირე რაოდენობით ხსნარის წვეთოდ ლაკმუსის ქაღალდზე. ლურჯი ლაკმუსის ქაღალდს შეუძლია მიუთითოს მჟავა, რომელსაც აქვს pH 4 – დან 5 – მდე ან ნაკლები. წითელ ლაკმუსის ქაღალდს შეუძლია აჩვენოს ფუძე, რომლის pH აღემატება 8-ს. თუ ხსნარს აქვს pH 5 – დან 8 – მდე, ის აჩვენებს ლაქმუსის ქაღალდზე ფერის მცირე ცვლილებას. ცისფერი ლაკმუსის ქაღალდით შემოწმებული ფუძე არ აჩვენებს ფერის შეცვლას და არც წითელი ლაკმუსის ქაღალდით შემოწმებულ მჟავას დაფიქსირდება ფერის შეცვლა.

ლაკმუსის ნაშრომის შეზღუდვები

ლაკმუსის ტესტის გამოყენება არის სწრაფი და მარტივი გზა იმის დასადგენად, ხსნარი არის მჟავე თუ ტუტე. ლაკმუსის ქაღალდი არის იაფი, პორტატული და შეუძლია შეამოწმოს მჟავიანობა და ტუტეობა მხოლოდ მცირე მოცულობის ხსნარის გამოყენებით. ამასთან, მას არ შეუძლია უზრუნველყოს ნივთიერების რეალური pH, გარდა იმისა, რომ მიუთითებს, pH დაახლოებით 5 – ზე ნაკლებია თუ 8 – ზე მეტი. ლაკმუსის ქაღალდი არ არის გამოსადეგი pH- ის მქონე ნივთიერებების შესამოწმებლად, რომელიც უფრო ახლოს არის ნეიტრალურთან.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer