განსხვავებები ჰალოგენებისა და წყალბადის თვისებებში

ერთი შეხედვით, შეიძლება ჰგავს წყალბადს და ჰალოგენები მსგავსი ელემენტებია. ელექტრონის მსგავსი კონფიგურაციებით და მოლეკულური თვისებებით (წყალბადის და ყველა ჰალოგენური ელემენტის) დიატომიური მოლეკულების წარმოქმნა), წყალბადსა და ჰალოგენს შორის გარკვეული პარალელებია ელემენტები. ამ ელემენტების უფრო ახლოდან გაცნობის შედეგად, წყალბადის ცალკე უნდა დარჩეს ჰალოგენური ელემენტები.

ტიპები

მიუხედავად იმისა, რომ წყალბადის არის ერთი ელემენტი, რომელსაც აქვს საკუთარი უნიკალური თვისებები, ჰალოგენები არის ელემენტების ერთობლიობა. სულ ხუთი ჰალოგენური ელემენტია ცნობილი: ფტორი, ქლორი, ბრომი, იოდი და ასტატინი. ჰალოგენებს პერიოდული ცხრილი უკავია მე -17 ჯგუფი.

მახასიათებლები

წყალბადის და ჰალოგენების ყველა არალითონური ელემენტებია, მაგრამ ისინი ძალიან განსხვავებულად იქცევიან. წყალბადი ხშირად ერწყმის ნეგატიურ, არალითონურ იონებს და ქმნის მჟავებსა და ორგანულ მოლეკულებს. მეორეს მხრივ, ჰალოგენები ქმნიან მხოლოდ უარყოფითად დამუხტულ იონებს, რომლებიც რეაგირებენ მეტალურ, დადებით იონებთან და იონურ ნაერთებს ქმნიან მარილების მსგავსად.

instagram story viewer

Მსგავსება

წყალბადსა და ჰალოგენებს შორის ძირითადი მსგავსება ელექტრონების კონფიგურაციაშია. წყალბადს აქვს ერთი ელექტრონი თავის ელექტრონულ გარსში, მას ჭირდება ერთი დამატებითი ელექტრონი ამ გარსის შესავსებად. ჰალოგენებს შვიდი ელექტრონი აქვთ გარე ელექტრონულ გარსებში. ამ ელექტრონულ გარსებს დასასრულებლად სჭირდება რვა ელექტრონი, ამიტომ ჰალოგენებს დაკარგული აქვთ ერთი ელექტრონიც. ამის შედეგია ის, რომ წყალბადსაც და ჰალოგენურ ელემენტებს შეუძლიათ შექმნან უარყოფითი იონები გარე ენერგიის გარსში ერთი ელექტრონის დამატებით. წყალბადის დადებით იონსაც ქმნის ერთი ელექტრონის დაკარგვით; არანაირი ჰალოგენი ამას არ აკეთებს.

იდენტიფიკაცია

დედამიწაზე მისი უმარტივესი ბუნებრივი მდგომარეობით, წყალბადის არის დიატომიური, მოლეკულური გაზი (H2). ეს გაზი უსუნო, უფერო და აალებადია. ჰალოგენებიდან მხოლოდ ფტორი და ქლორი არის გაზები (შესაბამისად F2 და Cl2) ბუნებრივად დედამიწაზე. ორივე ტოქსიკურია და ფტორი არის მომწვანო ფერის, ხოლო ქლორი არის მწვანე. დანარჩენი ჰალოგენები ბუნებრივად თხევადი (ბრომი) ან მყარია (იოდი და ასტატინი).

ზომა

წყალბადსა და ჰალოგენებს შორის განსხვავების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის ატომების ზომა. წყალბადის ატომები ყველა ელემენტიდან ყველაზე მცირეა, რომელიც შედგება მხოლოდ ერთი პროტონისა და ერთი ელექტრონისგან. ჰალოგენური ატომები, პირიქით, შეიძლება საკმაოდ დიდი იყოს. ყველაზე პატარა ჰალოგენი არის ფტორი, რომლის ატომებს აქვთ ცხრა პროტონი და ელექტრონი, ასევე 10 ნეიტრონი. ყველაზე დიდი ჰალოგენი, ატატინი, აქვს 85 პროტონს და 125 ნეიტრონს, რაც ამ ელემენტის ატომებს წყალბადის ატომის მასაზე 210 – ჯერ აღემატება.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer