ქიმიური საფრთხის სიმბოლოები და მათი მნიშვნელობა

აშშ-ში საშიში ქიმიური გამაფრთხილებელი სიმბოლოების უკან ორი ძირითადი ორგანიზაცია დგას: შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაცია (OSHA) და სახანძრო დაცვის ეროვნული არაკომერციული სააგენტო (NFPA). OSHA იყენებს სიმბოლოების მასივს ქიმიური საშიშროების ხასიათის გადმოსაცემად. მსგავსი მიზნის მისაღწევად NFPA იყენებს მრავალფერად ბრილიანტის დიზაინს.

ალიდან ძახილის წერტილამდე, OSHA- ს უსიტყვო პიქტოგრამები მიზნად ისახავს კონკრეტული ქიმიური ნივთიერების მიერ გამოწვეული საფრთხის ბუნების გადმოცემას. თითოეული პიქტოგრამა შედგება შავი სიმბოლოსგან, რომელიც გამოსახულია თეთრ ფონზე, წითელი ალმასის საზღვრით. მაგალითად, ალის სიმბოლო ნიშნავს, რომ ქიმიური ნივთიერება შეიძლება იყოს აალებადი, თვითგათბობა, თვითრეაგირებადი, ორგანული პეროქსიდი ან შეიძლება აინთოს ჰაერის ზემოქმედებით. ძახილის ნიშანი ნიშნავს, რომ ქიმიური ნივთიერება შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, კანის მგრძნობიარე, ტოქსიკური, ნარკოტიკული ან საშიში ოზონის შრისთვის.

NFPA იყენებს მხოლოდ ერთ სიმბოლოს - ოთხმხრივი ბრილიანტი, რომელიც თანაბრად იყოფა ოთხ პატარა, ფერად ბრილიანტად, რომელთაგან თითოეული შეიცავს რიცხვს ან სიმბოლოს. ზედა წითელი ბრილიანტი ჩვეულებრივ შეიცავს რიცხვს 0-დან 4-მდე, რაც წარმოადგენს ქიმიკატების აალებადობის მასშტაბს. მარცხენა ლურჯი ბრილიანტი შეიცავს ტოქსიკურობის მსგავს მასშტაბს. მარჯვენა ყვითელი ბრილიანტი შეიცავს რეაქტიულობის მასშტაბს. დაბოლოს, ქვედა თეთრი ბრილიანტი არის „სპეციალური საშიშროების“ მაჩვენებლებისთვის დარჩენილი სივრცე, ისევე როგორც ის, რომ ქიმიური ნივთიერება არის ძლიერი ჟანგვა ან წყლის რეაქცია.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer