როგორ მოქმედებს pH დონე ფერმენტების აქტივობაზე?

ფერმენტები ცილებზე დაფუძნებული ნაერთებია, რომლებიც ხელს უწყობენ სპეციფიკურ ქიმიურ რეაქციებს ცოცხალ ორგანიზმებში. ფერმენტების გამოყენება ასევე შეიძლება სამედიცინო და სამრეწველო კონტექსტებში. პურის დამზადება, ყველის დამზადება და ლუდის ხარშვა დამოკიდებულია ფერმენტებზე მოქმედებაზე - და ფერმენტების ინჰიბირება შესაძლებელია, თუ მათი გარემო ძალიან მჟავეა ან ძალიან ფუნდამენტურია.

PH გარემო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფერმენტებზე. მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს ინტრამლეკულურ ძალებზე და შეცვალოს ფერმენტის ფორმა - პოტენციურად იქამდე, სადაც იგი არაეფექტური გახდება. ამ ეფექტების გათვალისწინებით, ტიპიურ ფერმენტებს აქვთ pH დიაპაზონი, რომელშიც ისინი ოპტიმალურად მოქმედებენ. მაგალითად, ალფა ამილაზა, რომელიც გვხვდება პირში, ყველაზე ეფექტურად მოქმედებს ნეიტრალური pH– ის მახლობლად. ამასთან, ლიპაზები უკეთესად მოქმედებენ უფრო მეტ pH დონეზე. უმეტეს ორგანიზმში ჩაშენებული ბუფერული სისტემები ხელს უშლის pH დონის მიღწევას იმ წერტილამდე, სადაც აუცილებელი ფერმენტები არაეფექტურია. თუ ფერმენტი არაეფექტურია pH დონის მიხედვით, pH– ის რეგულირებით შეიძლება ფერმენტი კვლავ ეფექტური გახდეს.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer