როგორ გამოვიყენოთ კალკულატორი კოეფიციენტების მოსაძებნად

კოეფიციენტები აღწერს ურთიერთობას ორ მსგავს მნიშვნელობას შორის, აჩვენებს რამდენჯერ არის ერთი მნიშვნელობა შეიცავს ან შეიცავს სხვას. მაგალითად, ქალი სტუდენტებისა და ქალი სტუდენტების თანაფარდობა 4-დან 1-ია, რაც ნიშნავს, რომ თითო ქალი სტუდენტიდან ოთხი ქალია. კალკულატორზე ადვილია კოეფიციენტების პოვნა.

მონაცემების ორი წერტილის იდენტიფიცირება. მაგალითად, თქვით, რომ გსურთ იპოვოთ მარწყვისა და ჟოლოს თანაფარდობა ბაღში, სადაც 108 მარწყვი და 84 ჟოლოა. თქვენი მონაცემების წერტილებია 108 და 84.

თქვენს თანაფარდობაში განსაზღვრეთ უდიდესი რიცხვის უდიდესი ფაქტორი. ეს არის ყველაზე დიდი რიცხვი, რომელიც შეიძლება თანაბრად დაიყოს ორივე რიცხვზე. ამ მაგალითში ყველაზე დიდი საერთო ფაქტორია 12, რადგან ეს არის ყველაზე დიდი რიცხვი, რომელიც ანაწილებს ორივე მნიშვნელობას თანაბრად.

შეიყვანეთ თქვენი პირველი ნომერი კალკულატორში. ამ მაგალითში ჩაწერეთ მარწყვის საერთო რაოდენობა, 108.

დააჭირეთ გაყოფის (÷) ღილაკს თქვენს კალკულატორზე, შემდეგ შეიყვანეთ ყველაზე დიდი საერთო ფაქტორი, რომელიც იპოვნეთ ნაბიჯ 2-ში. დააჭირეთ ტოლობის (=) ღილაკს. ჩამოწერეთ ეს რიცხვი. ამ მაგალითში თქვენ შეიმუშავებთ 108 ÷ 12 = 9.

instagram story viewer

დააჭირეთ გაყოფის ღილაკს, შეიყვანეთ უდიდესი საერთო ფაქტორი და დააჭირეთ ღილაკს ტოლობის. ჩამოწერეთ ეს რიცხვი. ამ მაგალითში თქვენ შეიმუშავებთ 84 ÷ 12 = 7.

გამოხატეთ თქვენი თანაფარდობა ნაბიჯის მე –3 ნომრისა და მე –5 ნაბიჯის რიცხვის გამოყენებით. ამ მაგალითში თანაფარდობაა 9: 7. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მარწყვისა და ჟოლოს თანაფარდობა არის 9: 7. ყოველ ცხრა მარწყვს აქვს შვიდი ჟოლო.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer