როგორ გამოვაკლოთ, დავუმატოთ და გავამარტივოთ წილადები

წილადებთან მუშაობა ძირითადი მათემატიკური პრინციპია, რომელიც საჭიროა მათემატიკის შემდგომი თემებისა და რეალური სამყაროს პროგრამების გასაგებად. წილადების შეკრება და გამოკლება იგივე პრინციპით მუშაობს. ფრაქციების გამარტივება ნებისმიერი სხვა ოპერაციის დასრულებამდე ამარტივებს პროცესს და საშუალებას გაძლევთ ნახოთ, გჭირდებათ თუ არა შემდგომი ნაბიჯების შესრულება. წილადის უმარტივესი ფორმაა ფრაქციის სტანდარტული ფორმა, რომელიც გამოიყენება როგორც საერთო წილადების, ასევე შერეული რიცხვებისთვის.

დაადგინეთ აქვს თუ არა ორ წილადს საერთო მნიშვნელობა. მაგალითად, 1/3 და 2/3 წილადებს აქვთ საერთო მნიშვნელობა, ხოლო წილადებს 1/14 და 1/5 არა აქვთ.

დააყენეთ ორივე წილადები, რომ ჰქონდეთ ყველაზე დაბალი საერთო მნიშვნელი. თუ ორზე მეტი წილადის დამატება ან გამოკლება დასრულდა ოპერაცია ერთდროულად ორ ფრაქციაზე შემდეგ შემდეგ წილადზე გადასვლამდე. მნიშვნელი არის წილადის ქვედა რიცხვი. ყველაზე დაბალი საერთო მნიშვნელის მოსაძებნად, გამრავლეთ ორივე წილადის მნიშვნელები ერთად და დააყენეთ ეს რიცხვი ახალ მნიშვნელად. გავამრავლოთ პირველი წილადის მრიცხველი, ან ზედა რიცხვი მეორე წილადის მნიშვნელზე და გავამრავლოთ მეორე წილადის მრიცხველი პირველი წილადის მნიშვნელზე.

instagram story viewer

იპოვნეთ რიცხვი, რომელიც თანაბრად მიდის წილადის მრიცხველში და მნიშვნელში. მაგალითად, 5 მიდის 15/20 მრიცხველში და მნიშვნელში.

წილადის ორივე ნაწილი ცალკე დაყავით საერთო რიცხვზე, ან კოეფიციენტზე. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გაყოთ 20/30 – ის ორივე ნაწილი 2 – ზე, რომ მიიღოთ 10/15.

გაიმეორეთ მანამ, სანამ ფრაქციის ნაწილები ვერ გაიყოფა იმავე რიცხვზე. მაგალითად, 20/30 გავყოთ 2-ზე, რომ მივიღოთ 10/15, შემდეგ 5-ზე გავყოთ 2/3, რაც ფრაქციის გამარტივებული ვარიანტია.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer